Ikano Akademin ”win-win” enligt Anders Wahlqvist

”Killarna och tjejerna behöver någon som bryr sig och ställer stora krav”, det säger Anders Wahlqvist, projektledare för Ikano Akademin.

Ikano Akademin är ett sätt att hjälpa unga vuxna ut i arbetslivet. Verksamheten finns i Hagsätra, Rågsved, Högdalen och även i Västerås. Det är en tidsbegränsad anställningsform där man följer en utvecklingstrappa. Detta ska resultera i att Ikano Bostad sedan hjälper till att hitta jobb hos andra företag genom sitt kontaktnät. Handledarna är Ikano Bostad-anställda och arbetar till vardags även som fastighetsskötare, förvaltare och trädgårdsmästare.

Sedan 2014 har akademin funnits och målet är att fånga upp ungdomar på glid och sätta dem i arbete. Nästan samtliga som deltagit har gått vidare i arbete eller utbildning.

I början annonserade vi, men nu är det kö för att få komma och arbeta med oss och det är ”win-win” för oss, för de boende och för samhället. Vi får tryggare områden och i tex Hagsätra centrum har ungdomsgängen mer eller mindre försvunnit, ungdomarna vet att det finns ett alternativ och att det är arbete som gäller, säger Anders Wahlqvist, projektledare för Ikano Akademin.

Anders Wahlqvist, projektledare för Ikano Akademin.
Anders Wahlqvist, projektledare för Ikano Akademin.

Anders har arbetat inom fastighetsbranschen sedan 90-talet och med fastighetsförvaltning sedan 2000 och började hos Ikano 2008.

Ungdomarna var på mig om att få sommarjobb och vi började med att ge enbart de boendes barn sommarjobb och inte som tidigare, de anställdas barn. Med stort stöd från Ikano Bostad startade jag 2014 Ikano Akademin, berättar Anders.

I Hagsätra, där Ikano Akademin har funnits längst, har tryggheten hos de boende ökat för varje år sedan starten, skadegörelsen har minskat och Ikano Akademin har tagit över arbetsuppgifter som tidigare utförts av entreprenörer. För företaget är satsningen nu kostnadsneutral.

Det kostar inte mer än om vi skulle lagt ut jobbet på en entreprenör och en ungdom som hamnar på glid kostar alla mycket mer än den här satsningen, så det är ”win- win” för alla menar Anders.

Anders berättar att inom Ikano Akademin ställer man stora krav på de som är med.

Killarna och tjejerna behöver någon som bryr sig och ställer stora krav. Det kan ofta uppleva det som besvärligt men i slutändan när vi skiljs åt är vi alltid vänner, säger han.
Anders menar att Ikano Akademin har ett bra rykte i området och att ungdomarna vet att man vill hjälpa dem och att detta är en bra chans på sikt.

Samverkan är viktig och kontakten med polis, stadsdel och fritidsgårdar är avgörande.

Vi kan inte göra allt men tillsammans kommer vi långt och vi vill sprida Ikano Akademin och hur vi arbetar här, säger Anders.

Från och med 2016 har man framgångsrikt tagit över trädgårdsskötseln hos Ikano Bostad. Man har även tagit över all städning av soprum, miljörum och tvättstugor.

Ikano Akademin

Det görs varje dag och det innebär att vi har mer kontroll på hur det ser ut och fungerar i utrymmena, menar Anders.

Anders ser fram emot NKI-mätningen i maj i år då han hoppas att arbetet ska visa resultat i ökade nöjdhetsvärden. Från och med i år kommer man att mäta varje år och samtliga hyresgäster kommer att få svara varje år, för att man snabbare och bättre ska kunna mäta hur det går.

IKANO AKADEMIN

  • Riktar sig till unga vuxna som bor i Ikano Bostads bostadsområden och som hamnat utanför arbetsmarknad och studier.
  • Anställningen är tidsbegränsad.
  • Alla deltagare har möjlighet att höja sin lön genom att följa en tydlig utvecklingstrappa. När utvecklingstrappan är avklarad hjälper Ikano Bostad till att hitta jobb hos andra företag genom sitt kontaktnät.
  • Ikano Akademin finansieras helt av Ikano Bostad och idag är Ikano Akademin konstadsneutral.
  • Ungdomarnas handledare jobbar hos Ikano Bostad som fastighetsskötare, förvaltare och trädgårdsmästare.

Foto: Ikano Akademin
Text: Katarina Magnusson