Trygghetsvandring hos Familjebostäder i Rågsved

Igår genomförde vi vårens tredje trygghetsvandring, denna gång med fokus på Familjebostäders fastigheter i Rågsved. Vandringen utfördes under ledning av Jonathan Gustafsson Berg och protokoll kommer att skickas till berörda parter för åtgärder.

Trots regn och kyla var uppslutningen god och såväl stadsdelsförvaltningen, Trafikkontoret, fastighetsägare, polis och boende deltog. Tack vare de boendes engagemang fick polisen bra tips om otrygga platser under vandringen. Anmärkningarna handlade i övrigt till störst delen om klotter men även lite växtlighet som behöver beskäras.

Syftet med trygghetsvandringarna är att ta reda på vad i miljön som upplevs som otryggt och som behöver åtgärdas och vad som bör värnas om och förstärkas. Som fastighetsägare i området är detta en möjlighet att lära känna varandra och området utanför det egna beståndet.

Trygghetsvandring Familjebostäder