Kommuniktionsnätverk

Idag har vi träffat kommunikatörerna hos våra medlemmar och berättat om fastighetsägarföreningarnas arbete kringbrottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder.

Ulf Malm, vd Fastighetsägare i Järva och Hässelby-Vällingby Fastighetsägare och Sonny Söderström vd Skärholmens Fastighetsägare och Rågsveds Fastighetsägare beskrev föreningarnas verksamhet. Lennart Levander, brottsförebyggare, berättade om våra trygghetsbesiktningar som är en mycket bra grund för ett brottsförebyggande arbete i bostadsområden.

Vi fick också information om Fastighetsägarnas arbete av Henrik Tufvesson som förutom att han är näringspolitisk chef hos Fastighetsägarna Stockholm är vice ordförande i Skärholmens Fastighetsägare samt Rågsveds Fastighetsägare. Därefter hade vi en dialog kring hur vi kan samverka i vår kommunikation kring hållbart, långsiktigt arbete för ett tryggare boende.

Trots ofta negativa bilder i media händer det mycket positivt i våra bostadsområden. Anmälningsstatistiken för 2018 över antalet bostadsinbrott visar en kraftig minskning. Hos tex Svenska Bostäder i Järva var det endast fyra anmälda bostadsinbrott 2018. Det innebär en utsatthet per lägenhet med 0,07 %. Motsvarande andel i Stockholm är tio gånger fler. Detta mycket tack vare det brottsförebyggande arbete som fastighetsägaren genomför

Fastighetsägarföreningarna har tagit fram en checklista med 55 punkter från utemiljö och fastigheten till förvaltningsrutiner som medlemsföretagen kan utgå ifrån i sitt arbete med att motverka brott och öka tryggheten i sina fastigheter.