Ny grön oas växer fram i Rågsved

Den 13 juni inviger Rågsveds Fastighetsägare tillsammans med Stockholms stad Stövardalen, en plats för stadsodling, i centrala Rågsved.  

Under de senaste åren har städer världen över haft framgång med stadsodling som bidrar till gemenskap och trygghet och motverkar att platser förfaller och skapar otrygga miljöer.

Rågsveds Fastighetsägare anordnar nu tillsammans med Stockholms stad en plats för stadsodling bredvid förskolan Rågen intill Rågsveds tunnelbana.

Arbetet med att iordningställa platsen är i full gång och totalt kommer 40 pallkragar att placeras ut. Här kan Rågsvedsbor få tillgång till en pallkrage med ekologisk jord och tillgång till vatten så de kan odla och skörda ekologiskt nära hemmet.

Platsen, som kommer heta Stövardalen, är en del av projektet Gröna Gårdar som arbetar med att utveckla grönska, odling och granngemenskap i Rågsved. I Stockholm finns flera lyckade och väl omtyckta odlingsprojekt, bland annat på Södermalm.

Första etappen i Stövardalens stadsodling & trädgård invigs torsdagen den 13 juni kl. 18.00.

Här kan du läsa en artikel om stadsolingen i tidningen Stockholm Direkt. https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/ny-stor-gron-oas-vaxer-fram-i-ragsved/repseA!zWTEiO0NE0aI3qf@4VDebQ/