Konstfack och stadsdelsförvaltningen till Rågsved

Vid vårens sista styrelsemöte för Rågsveds Fastighetsägare fick vi både höra om Konstfacks planer på att genomföra utbildningar i Rågsved och om Micasas stora ombyggnad i Rågsved för att färdigställa Fövaltningshuset inför Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltnings inflytt 2027.

Nytt förvaltningshus i Rågsved

Förvaltningshuset är på cirka 5800 kvadratmeter och ungefär 450 medarbetare kommer att ha sin arbetsplats här. Med dagens arbetssätt innebär det att ungefär 250 personer kommer till Rågsved dagligen. Catherine Mäkinen, fastighetsutvecklare på Micasa och Jonas Fransson, enhetschef på Stockholms stad beskrev projektet och visade planer på hur det kommer att se ut och användas. Bland annat ligger husen bakom centrumfastigheten vilket gör att det idag upplevs som en baksida som nu ska bli en ljus, lättillgänglig och inbjudande framsida.

Konstfack planerar utbildning i Rågsved

Tor Lindstrand, arkitekt och lärare på konstfack berättade om spännande planer på att lägga delar av Konstfacks masterprogram i inredningsarkitektur och rumslig gestaltning i Rågsved.

Han berättar att det finns ett stort intresse hos eleverna att arbeta med förändring av befintliga platser och framöver kommer arkitektarbetet att handla alltmer om att analysera det som redan är byggt och förändra det. Det finns redan flera goda exempel så som Tensta Konsthall, biblioteket i Botkyrka där eleverna varit med och bidragit till utvecklingen av platsen i sina examensarbeten.

Katrin Behdjou Arshi, chef stadsutveckling på Fastighetsägarna Stockholm och tillika föreningens vice ordförande tog initiativet till att bjuda in Tor Lindstrand som hon tidigare mött i flera platsutvecklingsprojekt. Nu letar Tor en lämplig lokal och intressenter i Rågsved för att starta igång redan efter sommaren.

Lagstadgad BID-samverkan

Föreningens vd, Trond Hannerstig redogjorde för läget i BID-utredningen om en framtida tvingande lagstiftning av BID. Föreningen fortsätter bevaka frågan under hösten fram till dess att utredningen ska vara klar i början av januari 2025.

Aktiviteter i Rågsved

Vi hann även med sedvanligt styrelsearbete som att gå igenom pågående och kommande samverkansaktiviteter såsom invigning av mosaikkonst på Ikano Bostads miljöstuga den 13 juni, sommarkurs i Ekonomisk läsförståelse för unga, Trygghetsdagen i Rågsved den 5 september och mycket mer.