Ametist Azordegan startar utbildning för ökad ekonomisk läsförståelse i utsatta områden

Rågsveds Fastighetsägare har tillsammans med sina medlemmar tecknat samarbetsavtal med Juice Studios Stiftelse för en föreläsningsserie om ekonomisk läsförståelse för barn och ungdomar i Rågsved.

Ametist Azordegan grundade stiftelsen Juice Studios med huvudsyfte att utbilda ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden för att motverka gängkriminalitet, främja mental hälsa och uppmuntra till deltagande i samhället.

– Personer med invandrarbakgrund i utsatta områden är kraftigt överrepresenterade hos Kronofogden och vräkningar förkommer i stor utsträckning hos dessa familjer. Vi vill stävja det och hjälpa ungdomarna att få en medvetenhet kring ekonomi, hur de kan undvika skuldsättning och visa hur vägen till skuldsättning ser ut så att de kan vara vaksamma, säger Ametist Azordegan, ordförande för Juice Studios stiftelse.

Ametist Azordegan grundade stiftelsen Juice Studios. Foto: Mikael Cross

Det finns många insatser för unga kring entreprenörskap och hur man sparar i fonder och aktier. Men Ametist menar att det saknas insatser om ekonomisk läsförståelse som lär ungdomarna att göra välgrundade ekonomiska val.

Stiftelsen Juice Studios erbjuder insatser som skapar förutsättningar för trygghet i bostadsområden och offentliga rum, med social hållbarhet som grund. Där är fastighetsägare en viktig lokal aktör som vill skapa trygghet och trivsel och på så sätt är en naturlig samarbetspartner.

– Våra medlemmar är engagerade och duktiga på att arbeta brottsförebyggande och med social hållbarhet. Det här känns väldigt spännande och ligger i linje med våra medlemmars arbete för att öka tryggheten och trivseln ytterligare i Rågsved, säger Trond Hannerstig, vd Rågsveds Fastighetsägare.

Trond Hannerstig

Medlemmarna som är med och stödjer Juice Studios arbete i Rågsved är Einar Mattsson, Ikano Bostad, Stockholmshem, Svenska Bostäder, Familjebostäder och Fastighetsägarna Stockholm.

För mer information:
Trond Hannerstig, vd, Skärholmens Fastighetsägare, tfn 08-508 391 03, trond.hannerstig@stockholmshem.se
Ametist Azordegan, ordförande Juice Studios stiftelse, tfn 070-471 92 96, ametist@juicestudios.se

Här kan du läsa mer om Juice Studios och samarbetet.

Juice Studios har presenterat föreläsningen för en referensgrupp som bland annat fick ge förslag på namn på föreläsningen där ett var ”Korrekta Para” vilket för målgruppen betyder ”rätta till sin ekonomi”. Här kan du ladda ner inbjudan som pdf.