Kransar, pappersvikningar och möte med grannar

Rågsveds Fastighetsägare, arrangerar inom det långsiktiga arbetet Rågsveds Gröna Gårdar, workshops där medlemmarnas hyresgäster möts, fikar, umgås och skapar tillsammans. Att möta sina grannar och att skapa tillsammans ger tillfälle till spontana samtal och nya bekantskaper. Det i sin tur skapar både trygghet och ökad trivsel.

Nu har årets sista workshop genomförts med god uppslutning där kransar och pappersvikningar gjordes.

Stort tack Stockholmshem för lånet av er fina dialoglokal på Sköllerstagatan som gjort träffarna möjliga under hösten. Vi ser fram emot att få prova på Svenska Bostäders fantastiska lokal på Gillerbacken som vi får låna nästa termin.

Gröna gårdars projektledare Sofia Rydergård planerar nu kalendariet 2024 med nya kreativa träffar en torsdag i månaden.