Rågsved pryds av julkransar på medlemmarnas portar

Samverkan för trygghet och trivsel sker på många olika sätt i Rågsved. För sjunde året i rad går föreningens medlemmar ihop och beställer kransar till sina fastighetsportar i Rågsved.

Juan, husvärd hos Familjebostäder har varit med i flera år och satt upp kransar. Han berättar att hyresgästerna tydligt visar att de tycker om det. Det bekräftas också när två personer kommer ut ur porten bredvid och spontant säger att det är så trevligt att kransarna sätts upp på portarna varje år.
– Det uppskattas verkligen, säger de.

Juan och kollegan Amine sätter nu upp kransar på familjebostäders över 100 portar i Rågsved. Golan Kaki som är förvaltare är med för första gången.
– Titta så fint det blir utbrister hon och tillägger, har du sett att vi håller på att byta ut plåttaken över portarna också, det blir så snyggt med nya tak och kransar.

För sjunde året i rad går föreningens medlemmar ihop och beställer kransar till sina fastighetsportar i Rågsved. Här sätter två förvaltare hos Familjebostäder upp årets kransar.

– Kransarna är så fina att en del inte kan låta bli att stjäla dem säger Juan. Han tycker att det är synd och det finns bara ett litet antal extra kransar att komplettera med när de försvinner.

Kransarna är ett uppskattat och trivselhöjande inslag i utomhusmiljön. I år beställde Sofia Rydergård, som samordnar julkransbeställningen, närmare 500 kransar till Rågsved som Svenska Bostäder, Stockholmshem, Familjebostäder, Ikano Bostad, Einar Mattsson och Micasa satt upp på sina portar i Rågsved. Medlemmen Sveafastigheter har inga portar att sätta upp kransar på än.

– Det jätteroligt att samtliga medlemmar är med och sätter upp kransar på sina portar. Det tillkommer dessutom beställningar varje år eftersom detta sprids och fler vill sätta upp kransar även i sina fastigheter utanför Rågsved. I år har jag beställt ca 1100 kransar totalt, säger Sofia Rydergård projektledare för föreningens långsiktiga arbete Rågsveds Gröna gårdar och trädgårdsmästare hos Ikano Bostad.