Linda Jonsson vice ordförande i Rågsveds Fastighetsägare

Linda Jonsson har tillträtt som ny Vice ordförande för Rågsveds Fastighetsägare.

Linda är näringspolitisk expert hos Fastighetsägarna Stockholm. Dessförinnan arbetade hon i riksdagen som politiskt sakkunnig för Moderaterna i civilutskottet, främst med bostadsfrågorna. Hon har även arbetat på Veidekke som analytiker och bostadspolitisk expert och suttit i stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad.

– Jag har tidigare läst om och arbetat med BID-initiativ i teorin och ser därför fram emot att nu får vara med i det praktiska arbetet. Rågsved har stor potential, jag hoppas att med min bakgrund kunna bidra i arbetet med att lyfta områdena och skapa en bättre miljö för såväl boenden som näringsidkare och fastighetsägare, säger Linda Jonsson.

Linda Jonsson, Fastighetsägarna Stockholm