Trygghetsvandringar i fina områden i Rågsved

Två lugna trygghetsvandringar i Rågsved i huvudsak i fina områden har genomförts i veckan.

Fokus låg kring Familjebostäders och Svenska Bostäders områden och det var en god uppslutning med representanter från Svenska Bostäder, Familjebostäder, Trafikkontoret, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, polisen och Rågsveds Fastighetsägare. Som vanligt ledde och protokollförde Jonathan Gustafsson Berg vandringen. Protokollen skickas till dem som har rådighet över att åtgärda anmärkningarna.

Hos Svenska Bostäder tog vi även en tur ner i en källare för att se hur de arbetat med tryggheten för de boende med väl sektionerade delar, god belysning, helt och rent.

I stort såg det bra ut i områdena. Genomgående handlade de anmärkningar som protokollfördes om belysning som behöver kompletteras eller lagas, sly som behöver tas bort och klotter som behöver saneras. Det var glädjande att se hur få anmärkningar som fanns på stadsdelen och trafikkontorets mark.

Trygghetsvandringarna arrangeras i samarbete med stadsdelen och polisen i samband med platssamverkan. Tillsammans tar vi reda på vad som upplevs som otryggt och som behöver åtgärdas och vad som bör värnas om och förstärkas i utemiljön. Vandringarna är dessutom ett bra tillfälle att träffa varandra och att lära känna området utanför det egna beståndet.