BID-nätverksträff med fokus på oriktiga hyresförhållanden

Förra veckan bjöd Fastighetsägarna Stockholm in till en BID-nätverksträff med fokus på felaktig folkbokföring och oriktiga hyresförhållanden.

Förutom att det alltid är givande och inspirerande att träffa andra som arbetar med BID-inspirerad samverkan så träffade vi många av våra medlemmar bland 60-talet deltagare.

Skatteverket berättade om felaktig folkbokföring. De har bland annat har en e-tjänst där bland andra fastighetsägare kan meddela Skatteverket vid misstanke om att någon är felaktigt folkbokförd i en fastighet.

Det var bra och intressanta diskussioner om hur fastighetsägare kan upptäcka olovlig andrahandsuthyrning där Einar Mattsson inspirerade och företaget Rezidans presenterade sitt digitala verktyg för att upptäcka otillåten andrahandsuthyrning.

BID-nätverksträff 230314