Nätverksträff för BID-inspirerad samverkan

I Stockholmsregionen finns ett flertal föreningar som arbetar med BID-inspirerad samverkan där fastighetsägare har ett nära samarbete med kommun, polis och andra lokala aktörer för att samverka kring ökad trygghet och trivsel.

Föreningarna har träffats vid ett par tillfällen för att dela erfarenheter, kunskap och inspiration. Den här gången deltog Skärholmens Fastighetsägare, Rågsveds Fastighetsägare, Hässelby-Vällingby Fastighetsägare, Tryggare Väsby, Fastighetsägarna Stockholm, Vi är Valsta, Trygg i Märsta, Fastighetsägare i Järva, och besökte Tryggare Väsby där fokus låg på utemiljöerna.

Besöket inleddes med en presentation av Tryggare Väsbys arbete där man bl.a. lyfte föreningens arbete med att skapa mervärde för bostadsrättsföreningar, i form av att kunna erbjuda t.ex. klottersanering inom 24 timmar som en medlemsförmån, seminarium och feriearbetare. Man tog också upp den samverkan med Upplands Väsby kommun och E.ON, som initierats av Tryggare Väsby, där man klottersanerade 2 000 kabelskåp och nätstationer i kommunen, som ett gott exempel. Dagen avslutades med en rundvandring i centrala Upplands Väsby, bland välskötta och omhändertagna gångstråk och gårdar.

– De här träffarna är givande, det är intressant att höra vad som händer i de andra föreningarna, vi har liknande utmaningar och kan ge varandra både stöd och tips, säger Trond Hannerstig vd för Skärholmens Fastighetsägare.