Platssamverkan

Det finns ett samband mellan den fysiska miljöns utformning, brottslighet och upplevd otrygghet. Därför arbetar Rågsveds Fastighetsägare med att utveckla platser för att stärka en positiv utveckling i Rågsved genom bland annat platssamverkan.

Platssamverkan Rågsved startade 2020 för att öka tryggheten, förbättra samverkan och skapa förutsättningar för att boende och verksamma i Rågsved att påverka utvecklingen i stadsdelen. Föreningen har genom sina medlemmar en samlad bild av fastighetsägarnas arbetsmetoder och behov. Det innebär att vi kan bidra med en bred bild som kan komplettera kommunens och polisens lägesbilder.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med platssamverkan.

Medborgardialog och platssamverkan Rågsved