Rågsved då och nu

Några historiska nedslag

Forntid

Under forntiden formades de sörmländska hällarna och dalgångarna fylldes av lösa jordlager. På så sätt bildades Rågsveds sju kullar.

1608

Rågsved nämns första gången 1608 och namnet anger att man där svedjade för att sedan så råg i askan, en vanlig metod när man röjde för ny bosättning. Torpet Rågsved gick ovanligt länge i arv. 

1950-talet

Rågsved byggdes upp under bostadsbristen på 1950-talet. 1956 började de första Rågsvedsborna flytta in och 1959 invigs Rågsveds centrum med pompa och ståt i dagarna tre. Som ett C som i centrum ligger den runda butiksbyggnaden mitt i Rågsved, öppen mot söder, mot solen och tunnelbanestationen.

1960-talet

Ungdomsgården öppnas.

När en del av husen i Rågsved var klara och hyresgästerna inflyttade skrevs en revylåt av Hasse och Tage. I låten hyllas Rågsved som det nya och moderna där alla är lyckliga med hög trivsel: ”Vårt hus är nyligen byggt, allting är renligt och snyggt, med tunnelbanan kan man komma från Centralen på tjugosju minuter ut  här det är faktiskt rätt skönt.”

1970-talet

Arbetet med att rusta upp södra Rågsved och bygga Snösätra startar 1973.

Sellstockfestivalen startar 1974 på ängen nedanför Bjursätragatan.

Kulturföreningen Oasen bildas 1977 där punkbandet Ebba Grön spelade i föreningens regi. Rågsved var kärnpunkten i den svenska punkrörelsen med scenklubben Oasen. 1979 stod det svenska punkbandet Tant Strul på scenen.

1980-talet

Den första Alternativa julen anordnas 1980 av Oasen och Rågsvedsalliansen. Den Alternativa julen blev efter några år en Gemensam jul i stora salen/Rågsvedssalen.  En tradition som har fortsatt.

Rågsveds Folket Hus öppnas 1981.

1982 sker första inflyttningen i Snösätra.

1990-talet

1995 ingår Rågsved i Ytterstadssatsningen. Rågsved var en av tretton stadsdelar med särskilt svåra problem som valdes ut av Stadshuset, med målet att engagera de boende och att skapa ”rättvisa levnadsvillkor i storstaden”.

Natur- och kulturstigen som är en 4 km lång vandringsstig med  informationstavlor om Rågsveds historia invigs 1998.

2007

Den ideella organisationen Musketörerna i Rågsved startar. Föreningen arbetar tillsammans med personer som är eller varit i utanförskap, hemlöshet och någon form av beroendeproblematik. Några år senare startade även den ideella organisationen Projekt Rågsved som växte fram ur Musketörerna i Rågsved.

2010 – 2011

Boendedialog i Rågsved genomfördes som en del av Stockholms stads ytterstadsutveckling,

en satsning på utvecklingen av stadsdelar i Söderort, Järva och Hässelby-Vällingby. Boendedialogen var ett samarbete mellan Stockholms stad och stadens bostadsbolag, Stockholmshem, Svenska Bostäder och Familjebostäder med samverkan av stadsdelsförvaltningarna och andra aktörer.

2012

Rågsveds Fastighetsägare bildades för att möta synpunkterna från boendedialogen 2010-2011, där boende upplevde stadsdelen som otrygg och nedskräpad.

2015

Rågsveds Fastighetsägare tog initiativ till samordning av aktivitetsstöd till
föreningar i Rågsved.

En workshop genomfördes där idéförslag till åtgärder togs fram avseende upprustning av Rågsveds centrala delar i syfte att skapa ökad trygghet och  självkänsla. Detta resulterade i en fin platssamverkan mellan berörda aktörer.

2016

Ett övergripande stadsutvecklingsarbete startade för hela Hagsätra och Rågsved. Målet är att bygga cirka 3 000-4 500 nya bostäder av olika typer med ett särskilt fokus på social hållbarhet.

2017

Sedan 2017 har Trygghetsdagen arrangerats av föreningen i samverkan med föreningens medlemmar, Stockholms stad och Polisen med fokus boendemiljön.

2019

Stövardalens stadsodling invigs 2019 av Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning och Rågsveds Fastighetsägare.

2020

Stockholms stad ska vara en trygg, säker och trevlig stad för invånare och besökare. Detta är i särskilt fokus i Rågsved. Under 2020 startades  Platssamverkan Rågsved för att öka tryggheten, förbättra samverkan och skapa förutsättningar för att boende och verksamma i Rågsved att påverka utvecklingen i stadsdelen. Rågsveds Fastighetsägare ingår i arbetsgruppen för platssamverkan.

2022

Rågsveds Fastighetsägare firar 10 år.

Rågsveds Fastighetsägare 10 år!