Pressmeddelande: Trygghetsdagen i Rågsved 14 september, kl. 15-18 på Rågsveds torg

Rågsved ska vara en trygg plats där alla flickor, pojkar, kvinnor och män som bor i stadsdelen kan leva ett självständigt liv och röra sig fritt och tryggt både i och utanför hemmet.

– Rågsved är idag en stadsdel med utmaningar kring upplevd trygghet. Trygghetsdagen är en del av arbetet för att öka tryggheten, förbättra samverkan och skapa förutsättningar för att boende och verksamma i Rågsved kan påverka utvecklingen i stadsdelen. Rågsved ska utvecklas i dialog med de som bor och verkar i stadsdelen, säger Anders Carstorp stadsdelsdirektör för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning.

Årets trygghetsdag i Rågsved fokuserar på trygg utemiljö, trygghet i hemmet och en trygg uppväxt. Besökarna kommer även kunna ställa frågor om Platssamverkan Rågsved. I Platssamverkan Rågsved arbetar flera aktörer tillsammans för att utveckla Rågsved till en trygg och attraktiv stadsdel i en storstad full av möjligheter.

– För sjunde året i rad arrangerar vi tillsammans med stadsdelsförvaltningen och polisen en trygghetsdag i Rågsved. Det brukar vara en mycket bra dag där vi och Rågsvedsborna får möjlighet att möta varandra för att tillsammans diskutera vad som är bra och vad som behöver utvecklas för att området ska bli ännu bättre. Fastighetsägare är viktiga aktörer och vi har en nära samverkan med stadsdelsförvaltningen, polisen och civilsamhället för att tillsammans göra Rågsved till en ännu bättre stadsdel för de som bor och verkar här, säger Trond Hannerstig, vd, Rågsveds Fastighetsägare

– Under Trygghetsdagen i Rågsved sprids kunskap kring säkerhet i både hemmet och våra gemensamma utemiljöer. Detta bidrar till att stärka tryggheten och skapar nätverk mellan oss som bor eller verkar i Rågsved, säger Mikael Sundberg på Polisen Farsta-Vantör.

Flera favoriter från tidigare år kommer genomföras även i år.

  • Barn och vuxna kan tillsammans gå en populär tipspromenad med barnkonventionen som tema.
  • Besökarna kommer ges möjlighet att testa att släcka en eld med brandsläckare tillsammans med Storstockholms brandförsvar.

På kvällen kan Rågsvedsborna träffa sina lokala politiker på ett områdesmöte kl. 18.30–20.00.
Plats: Rågsveds grundskola.
Mer information hittar du på Facebook.com/eavsdf

Vid frågor var god kontakta:
Lotta Viden, projektledare Rågsveds Fastighetsägare, 070-737 24 05 / info@ragfast.se

Calle Hedrén, kommunikationsstrateg Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, 076-122 04 86 / calle.hedren@stockholm.se

Här finns mer information om Trygghetsdagen 2023

Trygghetsdagen 2023