Trygghetsdagen 2023 - Tillsammans för ett tryggare Rågsved

Torsdag den 14 september arrangeras Trygghetsdagen i Rågsved av Stockholms stad, Rågsveds Fastighetsägare och polisen. Tillsammans med boende och lokala samhällsbyggare stärker vi tryggheten och gemenskapen i Rågsved.

Trygghetsdagen 2022

Tillsammans med våra medlemmar (Familjebostäder, Svenska Bostäder, Stockholmshem, Micasa, Ikano Bostad, Einar Mattsson, SISAB, Sveafastigheter och Stockholm Parkering), Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning och Polisen arrangera vi årligen Trygghetsdagen där vi både informera om trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder, träffar Rågsvedsborna och får veta mer om till exempel platser de upplever som extra otrygga.
Här kan du läsa mer om trygghetsdagen 2022
Här kan du läsa mer om trygghetsdagen 2021
Här kan du läsa om trygghetsdagarna 2020.

Årets teman:

Platssamverkan – Tillsammans för ökad trygghet och trivsel

Stadsdelsförvaltningen berättar bland annat om aktiviteter till följd av medborgardialogen som genomförts och hur vi tillsammans arbetar vidare med åtgärder och aktiviteter. 

Du får även veta mer om vårens mosaikverskstad där boende  i Rågsved skapat mosaikkonst som kommer att smycka Ellevios nätstation på Bäverbäckgränd. Invigning sker i slutet av september.

Trygg utemiljö – Tryggare Rågsved 

Här får du veta mer om ”Trygga tunnlar”, Sommartorg, Fokus Hagsätra-Rågsved, Stövardalens och Ervallakrokens stadsoling, nattvandring och mycket mer som påverkar vår utemiljö.

Trygg i hemmet – Så gör du ditt hem tryggare

Detta är ett återkommande tema med bland annat information om grannsamverkanPolisen och räddningstjänsten på plats och det finns möjlighet att prova att släcka med brandsläckare. Socialtjänsten finns dessutom på plats och svarar på frågor.
Det utlovas  även tipsrunda med priser.

Trygg uppväxt – barnperspektivet

Här får du bland annat veta mer om föräldrastöd, föräldrarådgivning och socialtjänstens arbete.

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas blev lag i Sverige 2020 och vi har extra fokus på barnperspektivet.

Samhällsinformation till alla hushåll och företag i Rågsved, juni 2023
I juni skickade stadsdelen ut samhällsinformation till hushåll och företag i Rågsved. Där beskrivs bland annat Platssamverkan och Trygghetsdagen.

”För sjunde året i rad arrangerar vi tillsammans med stadsdelen och polisen en trygghetsdag på torget i Rågsved. Det brukar vara en härlig och trevlig dag där vi och Rågsvedsborna har möjlighet att möta varandra för att tillsammans diskutera vad som är bra, mindre bra samt vad som behöver utvecklas för att området ska bli ännu bättre. Fastighetsägare är viktiga aktörer och vi har en nära samverkan med stadsdelen, polisen och civilsamhället för att tillsammans göra Rågsved till en ännu bättre stadsdel för de som bor och verkar här! ”
Trond Hannerstig, vd, Rågsveds Fastighetsägare

Varmt välkommen till Rågsveds torg torsdag den 14 september mellan kl 15-18. Tillsammans skapar vi trygga miljöer!

Material för nedladdning:

Nedan kan du ladda ner Affisch a4 och banners. klicka på bilderna för nedladdning:

Banner 980×240

Affisch A4

Banner 320×320

Banner 1200×628