Rågsveds Fastighetsägare 10 år!

Idag har vi firat att föreningen fyller tio år i år. Medlemmar, samverkansparter, tidigare och nuvarande styrelser bjöds på lunch i Nya Rågsveds Folkets hus.

Bo Strömvall, trygghetssamordnare hos Svenska Bostäder var dagens moderator och han ledde oss men trygg och van hand genom tillbakablickar, ögonblicksbilder och framtidsvisioner.

Jonas Schneider, föreningens ordförande gav oss en tillbakablick i föreningens historia. Martin Rörby, arkitekturhistoriker, skribent och tidigare sekreterare i Stockholms Skönhetsråd gav oss en spännande inblick i Rågsveds arkitektoniska historia och Trond Hannerstig, föreningens vd, berättade om utmaningar och visioner för framtiden. Dessutom berättade Leif Rönngren, tidigare ordförande i Nya Rågsveds Folkets hus om lite Rågsvedshistoria och fastighetsägarnas betydelse i utvecklingen. Stefan Hager, förvaltningschef hos IKANO Bostad i Rågsved fick svara på frågan om varför de är medlemmar i föreningen. Något han menar är en självklarhet. Det finns ytor de som fastighetsägare inte råder över men som påverkar hyresgästerna, då behövs en god samverkan med övriga aktörer i området.

Ett stort varmt tack till medlemmar, samverkanspartner, myndigheter och civilsamhället för god samverkan för ett tryggare och trivsammare Rågsved. Tillsammans gör vi skillnad!

Einar Mattsson | Familjebostäder | Ikano Bostad | Micasa Fastigheter |  SISAB | Stockholmshem | Stockholm Parkering | Sveafastigheter | Svenska Bostäder | Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning | Fastighetsägarna Stockholm | Polisen