Välkommen på trygghetsvandring den 17 oktober 2022

Vi fortsätter genomförandet av våra gemensamma trygghetsvandringar med fokus på medlemmarnas fastighetsområden. Det sker i samarbete med stadsdelen och polisen i samband med platssamverkan. Vid detta tillfälle besöker vi Ikano, Micasa, SISAB och Stockholm Parkerings område.

Syftet med trygghetsvandringarna är att ta reda på vad i miljön som upplevs som otryggt och som behöver åtgärdas och vad som bör värnas om och förstärkas. Trygghetsvandringen resulterar i ett protokoll med åtgärdsförslag som rapporteras till berörda parter för åtgärd. Som fastighetsägare i området är detta dessutom en möjlighet att lära känna andra och området utanför det egna beståndet.

Välkommen på trygghetsvandring kring Ikano, Micasa, SISAB och Stockholm Parkerings områden i Rågsved

VAR: Vi startar på vändplan, Askersundsgatan 2, går enligt kartan ovan och avslutar på Rågsvedsslingan, uppe vid parkeringen.
NÄR: Måndag 17 oktober, kl 18.00
ANMÄLAN: Anmäl dig till lotta.viden@familjebostader.com så att vi vet ungefär hur många vi blir.

Ladda ner inbjudan med karta (pdf)