Rågsveds Fastighetsägare arbetar för ett tryggare och trivsammare Rågsved

Rågsveds Fastighetsägare bildades 2012 och föreningens vision är att Rågsved ska vara en trygg, trivsam och väl fungerande del av Stockholm med bra rykte och högt anseende.

Verksamhetsberättelse 2019Förutom trygghet och trivsel arbeta föreningen med många andra frågor så som en tilltalande fysisk miljö, en ändamålsenlig stadsplanering och effektiva kommunikationer samt, inte minst, att förbättra Rågsveds anseende och status på hemmaplan och i omvärlden.

Rågsveds Fastighetsägare erbjuder bland annat trygghetsbesiktningar av medlemmarnas fastigheter och bistår med sakkunskap vid genomförandet av de åtgärder som kan bli aktuella. Föreningen samordnar även föreningssamarbeten avseende lokala föreningar, genomför lokala aktiviteter för boende genom Rågsveds Gröna Gårdar samt bjuder in till seminarium.

Här kan du ladda ner Verksamhetsberättelsen för 2019 och läsa mer om föreningens arbete.