Rågsvedsdagen 2023

Tack alla som vi fick träffa under Rågsvedsdagen i lördags och tack Rågsved Hagsätra Samhällsförening som arrangerar denna dag för föreningar och Rågsvedsbor!

Rågsveds Fastighetsägare var på plats på Rågsveds torg denna soliga lördag och delade tält med Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning där vi pratade platssamverkan.

Stadsodling

Föreningen och stadsdelsförvaltningen samverkar bland annat kring två odlingsplatser i Rågsved; Stövardalens och Ervallakrokens stadsodling. Sofia Rydergård som är projektledare för föreningens arbete Gröna gårdar och arbetet med stadsodlingarna, var på plats. Hon pratade med gamla och nya odlare och arrangerade en mycket uppskattad blomsterquiz. Närmare 60 personer svarade på quizen och de som hade flest rätt fick pris i form av en chiliplanta, rabarberplanta eller en Dahlia. Vår egen kommunpolis Mikael Sundberg var en av vinnarna och fick ta med sig en fin Dahlia hem.

Polisen var på plats hela dagen för att prata med Rågsvedsbor och berätta om polisens arbete.
– Vi tackar för alla fina, kloka och bra samtal med många av er som var med under Rågsvedsdagen och tack också till Rågsved-Hagsätra samhällsförening samt alla andra aktörer som gjort dagen till ett trevligt event, säger Peter Aasa och Mikael Sundberg från kommunpolisen.

Mosaikverkstad

En annan aktivitet inom ramen för platssamverkan är den mosaikverkstad som pågått under våren. I ett samarbete med Remakebolaget och Ellevio har Remakebolaget hållit öppen mosaikverkstad där Rågsvedsbor kunnat vara med och skapa mosaikkonst som kommer att smycka Ellevios nätstation på Bäverbäcksgränd.

Mosaikverkstaden höll öppet under Rågsvedsdagen för att visa upp arbetet som kommer att monteras på nästationen i augusti.

– Det var riktigt lyckat för oss på Rågsvedsdagen då drygt 40 personer besökte verkstaden, det kom allt från barnfamiljer till politiker, säger Helen Rydberg från Remakebolaget.

Värdefulla möten

Dagen bjöd på många intressanta samtal kring allt från otrygghet till stadsodling och de trygghetsvandringar som föreningen genomför tillsammans med stadsdelen, polisen och föreningens medlemmar.

– Det är viktigt att visa vad vi gör i Rågsved och intressant och värdefullt att träffa Rågsvedsborna och få ta del av deras synpunkter, säger Lotta Viden, tf vd för Rågsveds Fastighetsägare.