Samverkan för ett tryggare och trivsammare Rågsved

Fullt fokus framåt och samverkan för ett tryggare och trivsammare Rågsved.
Det är kontentan av uppföljningsmötet av vår tidigare workshop tillsammans med våra medlemmar, Polisen, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning och Trafikkontoret, kring en gemensam målbild för ökad trivsel och trygghet i Rågsved.

Förutom fortsatt arbetet kring våra fokusområden fick vi höra Anders Carstorp, Stadsdelsdirektör i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, berätta om hur staden nu utvecklar arbetet med platssamverkan och platsaktivering för att tillskapa trygga och attraktiva utemiljöer.
Ingvar Nilsson, Nationalekonom berättade om att vända trenden i utanförskapsområdena och den helhetssyn och långsiktighet som krävs för att uppnå ett socialt hållbart samhälle.