Samverkan och brottsförebyggande förvaltning

Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för en positiv utveckling av Rågsved och för att gynna en långsiktig förvaltning av områdets fastighetsbestånd. Föra veckan träffade vi våra medlemmars medarbetare i Rågsved för en förmiddag där vi fokuserar på brottsförebyggande förvaltning.

Lennart Levander, Svensk Trygghetscertifiering, besiktningsman och före detta polis berättade om brottsförebyggande förvaltning. Lennart har besiktat många fastigheter i Rågsved och har god lokalkännedom, han berättade med sitt stora engagemang om hur man kan tänkt kring arbetet med att öka tryggheten och förebygga brott.

Det var god uppslutning med förvaltare, fastighetsskötare och trädgårdsmästare från Svenska Bostäder, Familjebostäder, Stockholmshem, Einar Mattsson och Ikano Bostad som lät oss husera i Ikano Akademins lokaler.

Efter seminariet med Lennart pratade vi om vilka utmaningar vi ser 2023. En utmaning som alla ser även nästa år är frågor kring sophantering. En annan viktig fråga är otryggheten i källare som ser olika ut beroende på fastighetens utformning och platsens förutsättningar. Här har fastighetsägare ett viktigt arbete eftersom de är bäst på detta i ett område.