Tack för god samverkan under 2022!

Rågsveds Fastighetsägare vill tacka alla medlemmar, stadsdelsförvaltningen, polisen, trafikkontoret, lokala föreningar i Rågsved, Fastighetsägarna Stockholm och alla andra samarbetspartners för ett gott samarbete och engagemang under 2022 för att öka tryggheten och trivseln i Rågsved.

2022 var ett speciellt år för föreningen som firade 10-års jubileum under året. Finalen var en jubileumslunch i Nya Rågsveds Folkets hus där bland annat Martin Rörby, arkitekturhistoriker, skribent och tidigare sekreterare i Stockholms Skönhetsråd gav oss en spännande inblick i Rågsveds arkitektoniska historia. Vi har också tagit fram en jubileumsfolder som du kan ladda ner här.

För sjätte året i rad genomförde vi trygghetsdagen tillsammans med våra medlemmar, stadsdelen och polisen. Vi har genomfört ett flertal trygghetsbesiktningar under året, i samverkan med stadsdelsförvaltningen och polisen har vi genomfört trygghetsvandringar som en del i platssamverkan och våra medlemmar har för sjätte året i rad gått ihop och satt upp julkransar på sina portar, ett uppskattat inslag i miljön. I samverkan med stadsdelen har vi under året startat ytterligare en stadsodling i Rågsved vid Ervallakroken. Föreningen och Remakebolaget arrangerade under våren en mosaikverkstad i samverkan med stadsdelen i syfte att skapa konst i Rågsved tillsammans med boende, det blev både väldigt lyckat och uppmärksammat.

Även i år är föreningen med och stöttar ”Gemensam Jul” som arrangeras för 40:e gången i Nya Rågsveds Folkets hus. Det är ett öppet och gratis julfirande som genomförs på julafton helt tack vare volontärer.

Just nu bidrar föreningen och framför allt våra medlemmar till att det finns gratis utlåning av skridskor och gratis skridskoskola i Rågsved. Även detta i god samverkan med stadsdelen som spolar isbanan. Detta är bara lite av allt det arbete våra medlemmar tillsammans gör för ökad upplevd trygghet och trivsel i Rågsved. Ett stort tack för era fina insatser!

Vi hoppas att ni får en fin jul och ser fram emot en fortsatt god samverkan 2023.
Trond Hannerstig, vd & Lotta Vidén, projektledare

Lotta Vidén och Trond Hannerstig

Linda Jonsson vice ordförande i Rågsveds Fastighetsägare

Linda Jonsson har tillträtt som ny Vice ordförande för Rågsveds Fastighetsägare. Linda är näringspolitisk expert hos Fastighetsägarna Stockholm. Dessförinnan arbetade hon i riksdagen som politiskt sakkunnig för Moderaterna i civilutskottet, främst med bostadsfrågorna. Hon har även arbetat på Veidekke som analytiker och bostadspolitisk expert och suttit i stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad.

Linda Jonsson, Fastighetsägarna Stockholm

– Jag har tidigare läst om och arbetat med BID-initiativ i teorin och ser därför fram emot att nu får vara med i det praktiska arbetet. Rågsved har stor potential, jag hoppas att med min bakgrund kunna bidra i arbetet med att lyfta områdena och skapa en bättre miljö för såväl boenden som näringsidkare och fastighetsägare, säger Linda Jonsson.

Lotta Vidén tf vd i Rågsveds Fastighetsägare

Till årsskiftet går föreningens vd, Trond Hannerstig, på sex månaders föräldraledighet. Under den perioden har vi glädjen att hälsa Lotta Vidén välkommen som tf vd.

Lotta är redan idag föreningens projektledare och väl insatt i föreningens verksamhet så det känns tryggt att hon kommer att hålla i rodret.

Lotta Vidén

Använd gärna föreningens logotyp och berätta om ert medlemskap!

Tillsammans arbetar vi för att Rågsved ska vara en trygg, trivsam och väl fungerande del av Stockholm att bo, verka och vistas i. Arbetet är långsiktigt och bygger på ett nära samarbete mellan fastighetsägare i området, myndigheter och lokala aktörer. I samverkan för ett tryggare och trivsammare Rågsved.