Stövardalens stadsodling invigd!

Igår invigde Rågsveds Fastighetsägare tillsammans med Stockholms stad Stövardalen – en plats för stadsodling, i centrala Rågsved.

Entusiaster på plats vid invigningen av Stövardalen, stadsodling i Rågsved.Intresset har varit stort bland de boende i Rågsved och de flesta av de närmare 90 pallkragarna är bokade. En del kvarstår att ordna på platsen, så som vatten som ordnas av SISAB som äger förskolan intill, en trädgårdsbod, bänkar, träd och lite buskar. Men alla pallkragar är på plats och träfliset som är lagd som underlag på marken lyser som guld. Det är återvunnet träflis från stadens arbete med skogsgallring.

Den nya stadsodlingen som ligger bredvid förskolan Rågen i närheten av Rågsveds tunnelbana vara tidigare täckt av sly och ogräs.
– Det har varit en otrygg och otrivsam plats som till och från dessutom varit lite av ett tillhåll. Det är så roligt att den nu används till något bra för oss som bor i Rågsved, sa Sofia Rydergård, projektledare för den nya stadsodlingen som inledde invigningen.

– Det känns väldigt roligt att intresset är så stort. När pallkragarna här tar slut så får vi se oss om efter flera ytor att skapa odlingsmöjligheter på sa Pierre Persson, Enhetschef Lokal- och stadsmiljöenheten, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning som var med och invigde stadsodlingen.

– Mina erfarenheter från odlingsplatser från liknade områden är de bidrar till så mycket mer än bara att det är trevligt att odla, utan att man träffar grannar i området som man inte träffar annars. Det skapar gemenskap, trygghet och trivsel, sa Sonny Söderström, vd Rågsveds Fastighetsägare i sitt invigningstal.

De som vill odla i pallkrage får en eller två pallkragar att nyttja och de skriver på ett avtal där de förbinder sig att sköta om sin odling så att den inte torkar ut eller växer igen och att odla ekologiskt.
Stövardalen är en del av projektet Gröna Gårdar hos Rågsveds fastighetsägare, som handlar om att skapa trygghet och motverka att platser förfaller, bland annat genom att ta vara på grönytorna i området. Projektet har pågått i Rågsved sedan 2013.

Under de senaste åren har städer världen över haft framgång med stadsodling som bidrar till gemenskap och trygghet och motverkar att platser förfaller och skapar otrygga miljöer. I Stockholm finns flera lyckade och väl omtyckta odlingsprojekt, bland annat på Södermalm. Stadsodlingen i Rågsved har kommit till stånd tack vare ett bra och nära samarbete mellan Rågsveds Fastighetsägare och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning.