Trygghetsbesiktning

En grund för ökad trygghet i bostadsfastigheter

Att trygghetsbesiktiga en fastighet är ett bra verktyg för fastighetsägare i deras arbete att motverka brott och öka tryggheten i sina fastigheter.

Rågsveds Fastighetsägare erbjuder sina medlemmar kostnadsfria trygghetsbesiktningar som resulterar i förslag på brottsförebyggande åtgärder. Fastighetsägare kan genomföra en trygghetsbesiktning för att få en aktuell status på sin fastighet, men den kan också genomföras för att det finns ett upplevs problem som de vill veta om de kan bygga bort.

Att genomföra åtgärdsförslagen är det bästa sättet att både minska möjligheterna att begå brott och ökar tryggheten i bostadsområdet. Dessutom kommer det att öka statusen på hela området och fastigheterna blir attraktivare.

Metoden är beprövad och har gett dokumenterat goda resultat med kraftigt minskad utsatthet för brottslighet och ökad upplevd trygghet i de bostadsfastigheter där de åtgärder som rekommenderats genomförts. Det visar en studie som systerföreningen i Järva genomfört med stöd från BRÅ 2021.

GENOMFÖRANDE

Innan en trygghetsbesiktning får förvaltaren svara på ett antal frågor i ett formulär, detta för att besiktningsmannen ska kunna sätta sig in i området, förvaltningsrutinerna och fastigheten. Därefter sker den fysiska besiktningen.

Hela fastigheten inventeras både invändigt och utvändigt. Processen innebär att titta på hur god sikten är, om belysningen är god och om det finns utrymmen som kan skapa en otrygg känsla. Vi dokumenterar också om det är helt, rent och snyggt och testar handgripligen fastighetens säkerhet genom att besiktningsmannen försöker bryta sig in.

REDOVISNING

När trygghetsbesiktningen är genomförd får fastighetsägaren en rapport med såväl iakttagelser som åtgärdsförslag. Rapporten består av 55 punkter som gåtts igenom från utemiljö och fastigheten till förvaltningsrutiner. 

NYPRODUKTION

Med vår kunskap om trygghet och säkerhet kan vi även ge råd i samband med nyproduktion. Att ta in trygghetsperspektivet i ett tidigt skede vid nyproduktion ger både nöjdare hyresgäster och framtida besparingar då man undviker kostsamma anpassningar och ombyggnation i ett senare skede. Läs mer om det här.

Vill du veta mer eller få en trygghetsbesiktning genomförd i din fastighet, maila: info@ragfast.se

Trygghetsbesiktning

– en grund för ökad trygghet i bostadsfastigheter

 

Brottsförebyggare Lennart Levander utför trygghetsbesiktningRågsveds Fastighetsägare erbjuder sina medlemmar trygghetsbesiktningar som resulterar i förslag på brottsförebyggande åtgärder. På sikt kan dessa besiktningar och åtgärder leda till en trygghetscertifiering av fastigheten.

Att trygghetsbesiktiga en fastighet är ett bra verktyg för fastighetsägare i deras arbete att motverka brott och öka tryggheten i sina fastigheter. Innan en trygghetsbesiktning får förvaltaren svara på ett antal frågor i ett formulär, detta för att besiktningsmannen ska kunna sätta sig in i området, förvaltningsrutinerna och fastigheten. Därefter sker den fysiska besiktningen.

– vi går igenom hela fastigheten, invändigt och utvändigt. Hur god är sikten, ser man och syns man, är belysningen god, finns det utrymmen som kan skapa en otrygg känsla. Vi dokumenterar också om det är helt, rent och snyggt och vi testar handgripligen fastighetens säkerhet genom att försöka bryta oss in, berättar Lennart Levander, säkerhetsexpert och brottsförebyggare.

När trygghetsbesiktningen är genomförd får fastighetsägaren en rapport med såväl iakttagelser som åtgärdsförslag. Rapporten består av 55 punkter som gåtts igenom från utemiljö och fastigheten till förvaltningsrutiner. När eventuella brister är åtgärdade kan fastigheten besiktigas igen och bli trygghetscertifierad.

– Vissa fastighetsägare vill att vi genomför en trygghetsbesiktning för att få en aktuell status på sin fastighet. Men ofta är det en fastighetsägare som har ett upplevt problem som de vill veta om det är möjligt att bygga bort, säger Lennart Levander.

Han berättar vidare att önskemålet självklart är att så många av åtgärdsförslagen som möjligt genomförs.

– Det är det bästa sättet att både minska möjligheterna att begå brott och ökar tryggheten i bostadsområdet. Dessutom kommer det att öka statusen på hela området och fastigheterna blir attraktivare, avslutar Lennart Levander.

Vill du veta mer eller få en trygghetsbesiktning genomförd i din fastighet, maila: info@ragfast.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *