Tack för god samverkan i Rågsved 2021

Rågsveds Fastighetsägare vill tacka alla medlemmar, stadsdelsförvaltningen, polisen, trafikkontoret, lokala föreningar i Rågsved, Fastighetsägarna Stockholm, Alla Kvinnors Hus och alla andra samarbetspartners för ett gott samarbete och engagemang under 2021 för att öka tryggheten och trivseln i Rågsved.

2021 blev ytterligare ett annorlunda år som nu går mot sitt slut. De flesta möten har genomförts digitalt men vi lyckades för femte året i rad genomföra trygghetsdagen tillsammans med våra medlemmar, stadsdelen och polisen. Även i år var vi utomhus på Rågsveds torg. Årets teman var platssamverkan, trygg utemiljö och trygg i hemmet. Många aktörer var på plats för att möta, informera och ha en dialog med Rågsvedsbor och andra som vistas i Rågsved. Här kan du läsa mer om Trygghetsdagen 2021. 

Trygghetsdagen 2021

Vi har också genomfört flera trygghetsvandringar i samverkan med stadsdelsförvaltningen och polisen. Syftet är att ta reda på vad i miljön som upplevs som otryggt och som behöver åtgärdas och vad som bör värnas om och förstärkas. Arbetet med platssamverkan är i full gång och våra medlemmar har varit och är engagerade i platssamverkans olika arbetsgrupper. I våras genomfördes medborgardialogen och nu implementeras resultatet av denna i olika aktiviteter. Här kan du läsa mer om platssamverkan. 

Våld i nära relation är ett av de vanligaste polisanmälda brotten i vårt verksamhetsområde. Därför är arbetet mot detta en naturlig del i föreningens arbete. Under året har vi arrangerat utbildningar om våld i nära relation för våra medlemmar tillsammans med våra systerföreningar i Stockholm.

Stövardalens stadsodling som vi startade för två år sedan tillsammans med stadsdelsförvaltningen är i full gång. Detta var tidigare en otrygg plats full av sly och en plats där det både dumpats skräp och där man har kunnat gömma sig i kriminellt syfte. Nu finns här ett hundratal pallkragar och Rågsvedsbor träffas, odlar och umgås på platsen och vi ser tillsammans med stadsdelen över nya tänkbara odlingsplatser.

Stövardalens Stadsodling

Flera medlemmar har genomfört trygghetsbesiktningar av sina fastigheter under året. Detta arbete, tillsammans med åtgärder till följd av besiktningarna, förebygger inbrott i stor skala. Det visar bland annat den utvärdering av effekterna som systerföreningen i Järva låtit göra med ekonomiskt stöd från Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Läs gärna mer om det här. 

Ett återkommande och uppskattat inslag i Rågsved är att medlemmarna för femte året i rad gått ihop och beställt julkransar till sina fastighetsportar. Detta börjar nu sprida sig även till andra områden.

Julkransar 2021

Det finns mycket mer att berätta om allt det arbete som fastighetsägare tillsammans gör för ökad upplevd trygghet och trivsel. Vi har berättar om några goda exempel på trygghetsarbete hos våra medlemmar under året och det vill vi fortsätta med. Vi ser fram emot tips från er.

Vi hoppas att ni får en fin jul och ser fram emot en fortsatt god samverkan 2022.

God jul och gott nytt år önskar Rågsveds Fastighetsägare
Lotta Viden, Trond Hannerstig, Jonas Schneider och Henrik Tufvesson