Trygghetsdagen 2021 för ett tryggare Rågsved

I år arrangerades Trygghetsdagen i Rågsved för femte året i rad av Stockholms stad, Rågsveds Fastighetsägare och polisen. Tillsammans med boende och lokala samhällsbyggare stärker vi tryggheten och gemenskapen i Rågsved.

Engagerade är även föreningens medlemmar: Familjebostäder, Svenska Bostäder, Stockholmshem, Micasa, Ikano Bostad, Einar Mattsson, SISAB och Stockholm Parkering. Trygghetsdagen arrangeras för att informera om trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder, träffar Rågsvedsborna och får veta mer om till exempel platser de upplever som extra otrygga.

Årets teman var platssamverkan, trygg utemiljö och trygg i hemmet.

På Rågsveds torg fanns många aktörer på plats för att möta, informera och ha en dialog med Rågsvedsbor och andra som vistas i Rågsved.

Under förra årets trygghetsdagar kom vi i kontakt med personer som ville vara med i den då kommande medborgardialogen kring trygghetsfrågor. I år fick vi möjlighet att visa vad som har blivit gjort och vad som kommer att hända med förslagen utifrån medborgardialogen framöver. Under medborgardialogen har vi pratat om att vi alla kan ta ansvar för utveckla Rågsved. Därför känns det extra bra att under trygghetsdagen se flera exempel på hur vi tillsammans tar ansvar för att utveckla Rågsved säger Åsa Winfridsson, preventionssamordnare på Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning.

Trygghetsdag 2021
Stefan Granlund och Ida Johannesson från Stockholmshem, Lotta Vidén från Fastighetsägare i Rågsved och Familjebostäder samt Åsa Winfridsson från Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning

En dag för dialog

Trygghetsdagen i Rågsved är ett utmärkt tillfälle att möta våra medlemmars hyresgäster och att ha en dialog med de boende och andra aktörer i Rågsved om hur vi tillsammans kan öka trygghet och trivsel i boendemiljön, som till exempel i den gemensamma utemiljön med parker och gångstråk. Det var min första trygghetsdag som vd för föreningen och jag upplevde en lyckad dag med många möten och engagerade Rågsvedsbor och lokala aktörer, säger Trond Hannerstig, vd Rågsveds Fastighetsägare

Trygghetsdag 2021
Jonas Schneider, ordförande i Rågsveds Fastighetsägare och vd Familjebostäder och Trond Hannerstig, vd Rågsveds Fastighetägare

En av våra engagerade medlemmar, Stockholmshem, var på plats med tre medarbetare som svarade på frågor och berättade om sitt arbete. De höll också i en välbesökt tipspromenad, som man tagit fram tillsammans med Svenska Bostäder, för både barn och vuxna. 160 barn och vuxna lämnade in sina svar på frågor som handlade om Rågsved, trygghet och säkerhet.

För att ett bostadsområde ska fungera bra, är det mycket viktigt att de boende känner sig trygga. Och som en av de större hyresvärdarna i stadsdelen, är det därför extra viktigt att vi är med och samverkar med andra aktörer i området och att föra dialoger med våra medborgare för att öka tryggheten. Och Trygghetsdagen, är ett perfekt tillfälle och forum för oss på Stockholmshem att få vara med på och träffa både våra egna hyresgäster och andra boende och verkande i Rågsved, säger Stefan Granlund, kundförvaltare, Stockholmhem.

En annat mycket omtyckt återkommande aktivitet är att brandförsvaret är på plats och berättar brandsäkerhet i hemmet. Det fanns möjlighet både att prova släcka med brandsläckare och med brandfilt.

Trygghetsdag 2021
Brandförsvaret är en populär aktör på trygghetsdagen. I år kunde man både prova att släcka med brandsläckare och brandfilt.

Väldbesökt av både barn och vuxna

Trygghetsdagen i år blev väldigt bra och välbesökt av såväl barn som vuxna. Det är roligt att så många aktörer här i Rågsved engagerar sig och att samverkan verkligen fungerar, säger Lotta Vidén, projektledare social hållbarhet, Familjebostäder samt projektledare för såväl trygghetsdagen som för Rågsveds Fastighetsägare.
Platssamverkan

Stadsdelsförvaltningen var på plats och svarade på frågor och berättade om medborgardialogen som genomförts och hur arbetet fortskrider med dialogens förslag. Här finns mer information om platssamverkan och medborgardialogen.

Trygghetsdagen 2021
Trygghetsdagen 2021

Trygg utemiljö

Stadsdelsförvaltningen berättade om planerna för Snösätra kulturplats och de barn som besökt torget fick möjlighet att rita.
Här kan du läsa mer om Snösätra.

Även stadsutvecklingsprojektet Fokus Hagsätra-Rågsved var på plats. När Stockholms stad utvecklar Hagsätra och Rågsved med nya bostäder och mer service så är ett viktigt mål att stärka centrumen och öka tryggheten i hela området. Här finns mer information om Fokus Hagsätra-Rågsved.

Det fanns också information om stadsodling och möjlighet att ansöka om odlingsplats på Stövardalens stadsodling eller lämna önskemål om nya odlingsplatser.
Trygg i hemmet
Polisens närvaro är alltid uppskattad och i år pratade de mycket om Grannsamverkan. Här hittar du information om grannsamverkan. 
Stadens konsumentupplysning berättade hur man kan få stöd och hjälp av stadens konsumentupplysning. Det fanns också information om hur man kan få koll på sin ekonomi och denna information delades ut.
Här fanns också information om varför det är viktigt med hemförsäkring.