Rågsved

Återtagna lägenheter ger tryggare bostadsområden

Fastighetsägare har stora trygghetsutmaningar kopplade till oriktiga hyresförhållanden. Genom ett intensivt arbete har antalet återtagna lägenheter nästan fördubblats under 2023 och trygghetsmätningarna visar att tryggheten i trapphusen går åt ett positivt håll. I Rågsved återtogs 49 lägenheter 2023 på grund av oriktiga hyresförhållanden vilket är en markant ökning mot 2022. Rågsveds Fastighetsägares medlemmar har arbetat […]

Återtagna lägenheter ger tryggare bostadsområden Läs mer »