Barnperspektivet

Barnkonventionen är lag – hur får vi in barnens perspektiv i vårt arbete?

Välkommen på en insiktsträff