BID-nätverksträff hos Rågsveds Fastighetsägare

Närverksträff och Rågsveds Fastighetsägare

Igår arrangerade Fastighetsägarna Stockholm en BID-nätverksträff där Rågsveds Fastighetsägare hade förmånen att få stå som värd.