Barnperspektivet

Barnkonvetionen är lag – hur får vi in barnens perspektiv i vårt arbete

Välkommen på en insiktsträff!