Verksamhetsberättelse 2023

Verksamhetsberättelse 2023

Rågsveds Fastighetsägare, är en ideell förening som bildades 2012. Tillsammans arbetar vi för att Rågsved ska vara en trygg, trivsam och väl fungerande del av Stockholm att bo, verka och vistas i.

Verksamhetsberättelse 2023 Läs mer »