Verksamhetsberättelse 2023

Rågsveds Fastighetsägare, är en ideell förening som bildades 2012. Tillsammans arbetar vi för att Rågsved ska vara en trygg, trivsam och väl fungerande del av Stockholm att bo, verka och vistas i.

Arbetet är långsiktigt och bygger på ett nära samarbete med myndigheter och lokala aktörer där föreningen underlättar samarbetet mellan fastighetsägare och andra aktörer i Rågsved. Alla fastighetsägare i Rågsved, såväl bostadsrättsföreningar, hyresvärdar och lokalfastighetsägare, är välkomna som medlemmar.

Det finns ca 12 000 medborgare i Rågsved. Tillsammans äger och förvaltar våra medlemmar ca 70 % av samtliga lägenheter och flerbostadshus i Rågsved.

Tillsammans med våra medlemmar är vi engagerade i Platssamverkan Rågsved. Under 2023 fördjupades arbetet och det var särskilt viktigt med anledning av den allmänna ökade otryggheten i samhället, men också mot bakgrund av att Rågsved drabbades av händelser som skapat otrygghet bland medborgarna.

Den oroväckande samhällsutvecklingen visar att föreningens arbete är fortsatt angeläget för att fånga upp det engagemang som finns och för att skapa trygghet för de som bor och arbetar i Rågsved.

I vår verksamhetsberättelse kan du läsa om föreningens arbete 2023.