Tillsammans skapar vi trygghet och trivsel!

Trygghetsdagar i Rågsved 2020

Första veckan i september arrangerades fyra trygghetsdagar på Rågsveds torg och i sociala medier där boende i Rågsved med omnejd välkomnades att delta vid aktiviteter och diskussion på torget och i sociala medier.

För inte samla för många besökare på en gång genomfördes Trygghetsdagarna i år utspritt på fyra dagar med olika tema varje dag på Rågsveds torg och i sociala medier. Ämnena för dagarna var krisberedskap, hälsa och träning, brand och trygg utemiljö.

Vi är nöjda med trygghetsdagarna. Genom att stå på torget i Rågsved har vi nått många personer som vi annars inte kommit i kontakt med. Det har fungerat bra att sprida ut trygghetsinformationen över flera dagar med ett tema för varje dag och det har gett oss fler möjligheter att vara synliga i sociala medier kring trygghetsfrågor. Vi är även glada för att vi fick kontaktuppgifter till personer som vill vara med i den kommande medborgardialogen kring trygghet, säger Åsa Winfridsson förvaltningens preventionssamordnare.

 

Vi vill att våra hyresgäster ska trivas i Rågsved och en viktig del i det är att känna sig trygg i sin boendemiljö. Under Trygghetsdagarna fick vi både möjlighet att nå ut med information kring trygghetsfrågor och ha en dialog med de boende och andra aktörer om hur vi kan öka tryggheten i såväl våra fastigheter som i den gemensamma utemiljön, säger Sonny Söderström, vd Rågsveds Fastighetsägare.

Polisen var på plats under alla trygghetsdagarna vilket var mycket uppskattat av de besökande, såväl vuxna som barn.

Trygghetsdagarna i Rågsved sprider viktig kunskap kring säkerhet i hemmet och i våra gemensamma utemiljöer. Vilken i förlängningen kan bidra till ökad trygghet och gemenskap för alla som bor i Rågsved. Dessutom ger det oss en möjlighet att tillsammans med våra samverkanspartners möta dem vi jobbar för, säger Peter Aasa på polisen Farsta-Vantör.

Micke Sundberg, Åsa Windfridsson och Lotta Widén
Micke Sundberg Polisen, Åsa Windfridsson Årsta-Enskede-Vantörs stadsdeslförvaltning och Lotta Widén Rågsveds Fastighetsägare och Familjebostäder

Trygghetsdagarnas program

Krisberedskap

Första dagen handlade om krisberedskap och Tina Nord från civilförsvarsförbundet talade om hur man kan förbereda sig om krisen kommer.

Här ger Tina Nord tre tips på hur du kan rusta dig för att klara en kris.

Tina Nord från civilförsvarsförbundet talade om hur man kan förbereda sig om krisen kommer
Tina Nord från civilförsvarsförbundet talade om hur man kan förbereda sig om krisen kommer.

Hälsa och träning

Onsdagen handlade om hälsa och Rågsvedsborna fick bland annat veta mer om hur de kan få kontakt med vårdcentralen digitalt, du når Capio Vårdcentral Rågsved digitalt här. 

PT-Artur som är fritidsledare på Rågsveds fritidsgård och en lokal lät besökare och barn på fritidsgården testa på olika träningsaktiviteter. Här visar PT-Artur ett program.

PT-Artur som är fritidsledare på Rågsveds fritidsgård och en lokal lät besökare och barn på fritidsgården testa på olika träningsaktiviteter
PT-Artur visar och leder olika träningsaktiviteter.

Tina Nord från civilförsvarsförbundet lärde ut Hjärt- och lungräddning (HLR) och de som ville fick prova på plats.

Så här gör du på en vuxen människa

  1. Leta efter tecken på liv. Andas personen? 
  2. Larma 112 om personen andas onormalt eller inte alls.
  3. Gör hjärtkompressioner: placera händerna på varandra mitt på bröstbenet. Tryck ned 5-6 cm och släpp upp igen, Tryck 30 gånger.
  4. Gör, om du kan, 2 inblåsningar.
  5. Upprepa hjärtkompressioner tills hjälp kommer! Finns det en hjärtstartare använd den!

Läs mer om HLR 

Här kan du se Tina Nord instruera hur hjärt- och lungräddning genomförs.

Brandskydd

På torsdagen var brandförsvaret på plats och informerade om brandsäkerhet i hemmet. De besökande fick också prova på att släcka en brand med brandsläckare.

Daniel Taherifard, brandinstruktör på Storstockholms brandförsvar, gav tre tips på hur du kan skydda dig mot brand i hemmet.

Daniel Taherifard, brandinstruktör på Storstockholms brandförsvar informerade om brandsäkerhet i hemmet.
Daniel Taherifard, brandinstruktör på Storstockholms brandförsvar informerar om brandsäkerhet i hemmet.

Trygg utemiljö

Dagarna avslutades med temat trygg utemiljö på fredagen då fastighetsägarna, polisen och stadsdelen bland annat berättade om de trygghetsåtgärder som genomförts i området efter att Rågsvedsborna under förra årets trygghetsdag fått märka ut platser de upplevde som otrygga.

Även i år fick boende precis markera platser på en karta där de kände sig otrygga i Rågsved.

Även i år genomfördes en trygghetsinventering och fick boende markera platser på en karta där de kände sig otrygga i Rågsved.Rågsveds Fastighetsägare har tillsammans med Stockholms stad skapat en plats för stadsodling i Rågsved – Stövardalens stadsodling för ökad trivsel och trygghet. Under fredagen var Sofia Rydegård som är projektledare för stadsodlingen på plats och svarade på frågor. Malin Furöstam och Christer Nordin är två av odlarna som du kan läsa mer om här. 

Tobias Carström Rågsveds Fastighetsägare och Sofia Rydegård Stövardalens stadsolding och Ikano Bostad.
Tobias Carström Rågsveds Fastighetsägare och Sofia Rydegård Stövardalens stadsodling och Ikano Bostad.

Polisen var på plats alla fyra dagarna och träffat boende för att prata om trygghet och trivsel vilket var mycket välkommet av alla besökare. Närpolis Micke Sundberg berättar om varför det är så viktigt att samarbeta mellan olika aktörer för att skapa trygghet.

Polise Micke och Malmcolm
Polise Micke och Malmcolm

Under trygghetsdagarna informerades även om Stockholms stads Tyck till-app.
Alla som bor, arbetar eller vistas i Rågsved eller andra stadsdelar i Stockholm kan använda appen för ökad trivsel och trygghet. Via appen kan du anmäla om du ser något i utemiljöerna som du tycker bör åtgärdas – anmäl det!
Ladda ner Tyck till-appen här.

Parkförvaltaren Olle Kvick berättar hur stadsdelsförvaltningen arbetar med tryggare utemiljöer.

Parkförvaltaren Olle Kvick berättar hur stadsdelsförvaltningen arbetar med tryggare utemiljöer.
Parkförvaltaren Olle Kvick blir intervjuad i samband med Trygghetsdagarna 2020.

Dennis Wedin, bostads- och fastighetsborgarråd besökte trygghetsdagarna och berättade vad staden gör för att främja tryggheten.

Dennis Wedin, bostads- och fastighetsborgarråd besökte trygghetsdagarna
Dennis Wedin, bostads- och fastighetsborgarråd besökte trygghetsdagarna.

Trygghetsdagarna är ett samarbete mellan Rågsveds Fastighetsägare, Polisen och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning där vi tillsammans med lokala aktörer och boende verkar för att göra Rågsved ännu mer tryggt och trivsamt.

#trygghetsdagarnairågsved2020 #samverkan #rågsved #trivselochtrygghet #BID