Tio år av samverkan

2012 startade den ideella föreningen Rågsveds Fastighetsägare – en BID-inspirerad samverkan för ökad trygghet och trivsel.

Initiativtagare bakom fastighetsägarföreningen i Rågsved var Familjebostäder i nära samverkan med staden och Fastighetsägarna Stockholm. Vid starten var Familjebostäder, Svenska Bostäder, Stockholmshem, Ikano Bostad, Micasa och Fastighetsägarna Stockholm med. Sedan dess har även Einar Mattsson, Sisab, Stockholm Parkering och nu senast Sveafastigheter anslutit sig till föreningen. Tillsammans äger och förvaltar våra medlemmar ca 70 % av samtliga lägenheter och flerbostadshus i Rågsved.

Föreningens syfte är att underlätta samarbete mellan fastighetsägare och andra aktörer i Rågsved och stimulera en positiv utveckling av Rågsved. Vår vision är att Rågsved ska vara en trygg, trivsam och väl fungerande del av Stockholm med bra rykte och högt anseende.

Vi har ett nära samarbete med Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Polisen och andra lokala aktörer och vi är engagerade i Platssamverkan Rågsved. Tillsammans med våra medlemmar ser vi fram emot att fortsätta vara en del i utvecklingsplanerna där samverkan är ett kraftfullt verktyg. Det är svårt att lyckas på egen hand men tillsammans med andra kan vi nå långt i vår strävan att Rågsved ska bli en ännu tryggare och trivsammare stadsdel.

Här kan du ladda ner jubileumsfoldern som pdf.
Vill du ha ett eget exemplar, maila info@ragfast.se