Fastighetsägarföreningen är ett ypperligt forum

Svenska Bostäder har cirka 450 lägenheter i Rågsved fördelat på två områden, Gillerbacken och Gökholmsbacken. På Gillerbacken finns bland annat ett omtyckt allaktivitetshus i gatuplanet i en av hyresfastigheterna. Här hyr flera föreningar in sig och har aktiviteter så som snickeri, sömnad och måleri med mera.

Helene Engholm har tidigare varit engagerad i systerföreningen Hässelby-Vällingby Fastighetsägare sedan den föreningen startade 2017 till 2021 då hon började sin tjänst som distriktschef hos Svenska Bostäder i Söderort. Sedan årsmötet 2022 är hon styrelseledamot i Rågsveds Fastighetsägare. Helene har varit distriktschef i Kärrtorp och innan dess förvaltare i Skärholmen under den period när systerföreningen Skärholmens Fastighetsägare bildades. Så hon är väl bevandrad i vad fastighetsägarföreningarna gör.

Fastighetsägarföreningen ger kontaktytor

– Tillsammans kan vi göra mycket och få idéer och inspiration av varandra. Det är viktigt att vi fastighetsägare är med i lokala aktiviteter, förvaltarträffar och nätverk. Möten där man får ett ansikte och lär känna varandra och kan diskutera trygghetsfrågor med andra fastighetsägare är mycket värdefulla, säger Helene.

En fördel med fastighetsägarföreningarna är enligt Helene just att den innebär nya kontaktytor med andra fastighetsägare, polisen och stadsdelsförvaltningen. Hon önskar att framför allt fler bostadsrättsföreningar, men även privata fastighetsägare går med i föreningen.

Helene Engholm, distriktschef Söderort, Svenska Bostäder
Helene Engholm, distriktschef Söderort, Svenska Bostäder
– Detta är ett ypperligt forum, jag skulle troligtvis inte kommit i kontakt med till exempel IKANO Bostad på naturlig väg om det inte vore för föreningen. Jag förespråkar fastighetsägarföreningarna som gör ett viktigt arbete och allas engagemang är viktigt om vi ska komma framåt, säger Helene.

Vi arbetar utifrån trygghets- och trivselperspektivet

Trots sin korta tid i Rågsved upplever Helene redan ett stort engagemang. Hennes roll är främst att stötta förvaltare och bovärdar så att de kan arbeta med ronderingar och förvaltning utifrån trygghets- och trivselperspektivet och att de åtgärder som görs är i enlighet med trygghetsbesiktningarna. Ronderingar genomförs en gång i veckan i alla utrymmen för att stävja brott och hålla helt, rent och snyggt i fastigheterna och utemiljön. – Vi har jobbat med de trygghetsbesiktningar fastighetsägarföreningen erbjuder och de protokoll vi får från dessa är ett väldigt bra underlag för planeringen av vårt arbete, säger Helene.

Trygghetsvandringar en del i trygghetsarbetet

Trygghetsvandringarna som Rågsveds Fastighetsägare arrangerar i samverkan med stadsdelsförvaltningen och polisen är en annan viktig del i trygghetsarbetet. Där är numer Svenska Bostäders trädgårdssamordare med under vandringarna eftersom de handlar om utemiljön. – Vi behöver bli mer synliga i Rågsved och Trygghetsdagen är ytterligare en bra aktivitet som föreningen arrangerar i samverkan med stadsdelsförvaltningen och polisen, tillägger hon. Om Helene skulle önska något så är det mer kontakt med MTR om tunnelbanan och även centrumdelen. En förändring runt tunnelbanan och centrum skulle göra en stor skillnad för alla boende i Rågsved, menar hon.

Text: Katarina Magnusson

Svenska Bostäder i Rågsved