Trygg i Rågsved

Igår var vi på mötet Trygg i Rågsved i Nya Rågsveds Folkets hus. I detta nätverk träffas representanter från bostads- och fastighetsbolagen, stadsdelsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, idrottsförvaltningen, trafikkontoret, polisen, Rågsveds Folkets Hus, Rågsveds Fastighetsägare och andra aktörer krig samverkan för ökad trygghet.

Jonas Lauri från SLK, berättade om stadens trygghetssatsningar med fokus på Trygghetsinvesteringar i den fysiska miljön, stadsövergripande mobila ordningsvakter och möjligheterna för fler trygghetskameror.

Representant från Fastighetsägarna berättade om innehållet i regeringens proposition ”Åtgärder mot handel med hyreskontrakt”. Det nya lagförslaget innebär både förtydliganden av befintliga regler och skärpta bestämmelser. Målet är trygga och säkra bostadsområden där man bor i den lägenhet man har kontrakt på.

Dessutom fick vi information om Rågsvedsdagen den 18 maj, Sommartorget i Rågsved, projektet med Stadsodling Strövardalen som invigs den 16 juni, Trygghetsveckan i oktober med en speciell trygghetsdag den 12 oktober.