Trygghetsvandring i Rågsved 30 september

Välkommen på trygghetsvandring kring Stockholmshem och SISAB i Rågsved.

Var: Vi startar på Ervallakroken 27 och går sedan enligt kartan ovan.
När: Torsdag 30 september, kl 17.00
Anmälan: Anmäl dig gärna till lotta.viden@familjebostader.com så att vi vet ungefär hur många vi blir, självklart håller vi avstånd under vandringen!

Här kan du ladda ner inbjudan som pdf med karta.

Enligt föreningens verksamhetsplan genomför Rågsveds Fastighetsägare trygghetsvandringar, med fokus på medlemmarnas fastighetsområden, i samarbete med stadsdelen och polisen i samband med platssamverkan.
Syftet med trygghetsvandringarna är att ta reda på vad i miljön som upplevs som otryggt och som behöver åtgärdas och vad som bör värnas om och förstärkas. Som fastighetsägare i området är detta en möjlighet att lära känna andra och området utanför det egna beståndet.
Varmt välkomna!

Trygghetsvandring