Trygghetsvandring hos Svenska Bostäder i Rågsved

Igår genomförde vi vårens första trygghetsvandring i Rågsved. Denna gång med fokus på AB Svenska Bostäders fastigheter.

 Vanik Yesayan, förvaltare hos Svenska Bostäder, visade oss runt i ett välskött område

Vanik Yesayan, förvaltare hos Svenska Bostäder, visade oss runt i ett välskött område där man tänkt till både vad gäller trygghet och trivsel. Förutom utemiljön fick vi dessutom en snabb visning av mycket välskötta, ljusa och rena källare med bra belysning, god översikt, sektionering och bra lås.

Jonathan Gustafsson Berg genomförde trygghetsvandringen och passade på att testa en ny app för trygghetsvandringer i skarpt läge.
Det mesta såg mycket bra ut och de anmärkningar som noterades var i huvudsak klotter.

Under vandringen deltog även stadsdelen med parkförvaltare Olle Kvick och Anders Carstorp, Stadsdelsdirektör, Lotta Vidén från Familjebostäder som även är projektledare för Rågsveds Fastighetsägare, Stefan Granlund från Stockholmshem och Sonny Söderström, VD för Rågsveds Fastighetsägare.

Syftet med trygghetsvandringarna är att ta reda på vad i miljön som upplevs som otryggt och som behöver åtgärdas och vad som bör värnas om och förstärkas. Som fastighetsägare i området är detta en möjlighet att lära känna varandra och området utanför det egna beståndet.

 

Material om Våld i nära relation
I den översiktliga miljöstugan fanns föreningens material om Våld i nära relation uppsatt, lättillgängligt för de boende.