Trygghetsvandring hos IKANO Bostad

Förra veckan genomförde vi vårens andra trygghetsvandring i Rågsved. Denna gång med fokus på Ikano Bostads fastigheter. De förbättringsmöjligheter som noterades låg även på Trafikkontoret, Stockholms stads och Stockholms stads/Stadsdelsförvaltningens mark och berörda parter kommer att få protokoll från vandringen för att kunna genomföra lämpliga åtgärder.

Trygghetsvandring hos IKANO Bostad i Rågsved

Under vandringen, som hölls av Jonathan Gustafsson Berg deltog, förutom Anders Wahlqvist med kollegor från IKANO, såväl stadsdelsförvaltningen, Trafikkontoret och polisen som representanter från grannarna Familjebostäder och Stockholmshem. Dessutom deltog flertalet intresserade boende från IKANO.
Stefan Granlund från Stockholmshem har tagit de fina bilderna.

Syftet med trygghetsvandringarna är att ta reda på vad i miljön som upplevs som otryggt och som behöver åtgärdas och vad som bör värnas om och förstärkas. Som fastighetsägare i området är detta en möjlighet att lära känna varandra och området utanför det egna beståndet.

Trygghetsvandring hos IKANO Bostad i Rågsved

Trygghetsvandring hos IKANO Bostad i Rågsved

Foto: Stefan Granlund