Trygghetsvandring i Rågsved

Igår genomförde vi vårens första trygghetsvandring i Rågsved. Denna gång gick vi runt Svenska Bostäders fastighetsbestånd ledda av Jonathan Gustafsson Berg som protokollförde de avvikelser vi såg som behöver åtgärdas. Det var ett välskött och trevligt område med få anmärkningar.

Uppslutningen var god med representanter från Rågsveds Fastighetsägare, Svenska Bostäder, Familjebostäder, Stockholmshem, polisen och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning.

Rågsveds Fastighetsägare genomför trygghetsvandringar med fokus på medlemmarnas fastighetsområden, i samarbete med stadsdelen och polisen. Det sker i samband med platssamverkan och syftet är att ta reda på vad i miljön som upplevs som otryggt och som behöver åtgärdas och vad som bör värnas om och förstärkas. Trygghetsvandringarna är dessutom ett utmärkt tillfälle att träffa kollegor från andra fastighetsbolag och att lära sig mer om området.

Trygghetsvandring i Rågsved den 7 mars 2022 kring Svenska Bostäders fastighetsbestånd.
Trygghetsvandring i Rågsved den 7 mars 2022 kring Svenska Bostäders fastighetsbestånd.