Fastighetsägarnas arbete blir tydligt under trygghetsvandringarna

Nu har vi genomfört en trygghetsvandring i Rågsved kring Ikanos fastighetsbestånd ledda av Jonathan Gustafsson Berg som protokollförde de avvikelser vi såg som behöver åtgärdas. Det var en bra vandring och roligt att se fastighetsägarnas arbete med att hålla helt, rent och snyggt. Det var mycket färre anmärkningar än förra gången

Uppslutningen var god med representanter från Rågsveds Fastighetsägare, Stockholmshem, Ikano Bostad, Fastighetsägarna Stockholm, stadsdelen, polisen och hyresgäster från Ikano Bostad.

Rågsveds Fastighetsägare genomför trygghetsvandringar med fokus på medlemmarnas fastighetsområden, i samarbete med stadsdelen och polisen. Det sker i samband med platssamverkan och syftet är att ta reda på vad i miljön som upplevs som otryggt och som behöver åtgärdas och vad som bör värnas om och förstärkas. Trygghetsvandringarna är dessutom ett utmärkt tillfälle att träffa kollegor från andra fastighetsbolag och att lära sig mer om området.

Föregående bild
Nästa bild