Utbildning för ökad ekonomisk läsförståelse hos unga i Rågsved

Rågsveds Fastighetsägare har tillsammans med sina medlemmar tecknat samarbetsavtal med Juice Studios Stiftelse för en föreläsningsserie om ekonomisk läsförståelse för barn och ungdomar i Rågsved.

Ametist Azordegan grundade stiftelsen Juice Studios med huvudsyfte att utbilda ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden för att motverka gängkriminalitet, främja mental hälsa och uppmuntra till deltagande i samhället. Tack vare samarbetet med Rågsveds Fastighetsägares medlemmar kommer stiftelsen Juice Studios att arrangera sommarföreläsningar om ekonomisk läsförståelse för ungdomar i Rågsved.

Ametist Azordegan grundade stiftelsen Juice Studios. Foto: Mikael Cross
Ametist Azordegan, grundade till stiftelsen Juice Studios. Foto: Mikael Cross

Barn och ungdomar i invandrartäta områden

Juice Studios riktar sig mot barn och ungdomar för att arbeta förebyggande.

– Personer med invandrarbakgrund är kraftigt överrepresenterade hos Kronofogden och vräkningar förkommer i stor utsträckning hos familjer med invandrarbakgrund. Vi vill stävja det och hjälpa ungdomarna att få en medvetenhet kring ekonomi, hur de kan undvika skuldsättning och visa hur vägen till skuldsättning ser ut så att de kan vara vaksamma, säger Ametist.

Det finns många insatser för unga kring entreprenörskap och hur man sparar i fonder och aktier. Men Ametist menar att det saknas insatser om ekonomisk läsförståelse som lär ungdomarna att gör välgrundade ekonomiska val.

– Många kommer från ett hushåll med skuldsättning, där föräldrarna saknar god ekonomisk läsförståelse eller förståelse för det svenska juridiska och ekonomiska systemet. Ekonomisk utsatthet går i socialt arv så informationen om hur man kan manövrera sig inom privatekonomi måste komma någon annanstans ifrån och där kommer vi in, säger hon.

Fastighetsägare är en naturlig samarbetspart

Stiftelsen Juice Studios erbjuder insatser som skapar förutsättningar för trygghet i bostadsområden och offentliga rum, med social hållbarhet som grund.

– Där är fastighetsägare en viktig lokal aktör som vill skapa trygghet och trivsel, så det var naturligt att prata med dem, säger Ametist.

Ametist berättar att hon sett insatserna som fastighetsägarna i Rågsved gör för ungdomar lokalt och menar att de förstår sig på dem och har en närhet till dem som underlättar mycket när en ny typ av insats ska implementeras.

Hon bor i och har god kännedom om Rågsved så det blev en naturlig plats för uppstarten av denna seminarieserie.
– Vi rullar ut föreläsningarna för första gången i sommar. Det känns bra att kunna göra det i ett område där jag har god förankring. Målet är att inom två år köra insatsen rikstäckande, berättar hon.

Social entreprenör med stort engagemang i Rågsved

När Ametist flyttade till Rågsved arbetade hon som kulturjournalist och tyckte att det var spännande att få en lägenhet i just Rågsved.
– Jag relaterade Rågsved till musik och kulturhistoria, punkens vagga och jag var nyfiken på vad jag kunde upptäcka här, säger Ametist.

Strax efter flytten till Rågsved träffade hon ungdomar som hängde i Rågsveds centrum utan uttalad plan.
– De ville hålla på med musik men var för gamla för fritidsgården och hade inte ekonomi att göra det på egen väg. Tillsammans byggde vi en musikstudio i Rågsved och jag utvecklade en metod att fånga upp ungdomar.
Hennes initiativ till musikstudioprojektet, Studio Rågsved startade 2017 för att stärka lokala talanger. Det blev starten på hennes arbete som social entreprenör. Studio Rågsved skalades upp till Juice Studios, en insamlingsstiftelse som arbetar med social hållbarhet med fokus på barn och unga med invandrarbakgrund i socioekonomiskt utsatta områden.

God ekonomisk läsförståelse hos unga minskar framtida kostnader för fastighetsägare och samhälle

Ametists förhoppning är att hitta ett samförstånd med fler fastighetsägare kring kostnader som uppstår som följd av att de boende saknar ekonomisk läsförståelse. Att investera i denna typ av insatser kommer att spara framtida kostnader i form av mindre uteblivna hyror, färre vräkningar, mer försäkrade hushåll och ungdomar som har en bättre framtid med bland annat mindre kriminalitet.

– Jag upplever att det finns en generell tröskel för att nå förståelse för hur investering i social hållbarhet i pengar kan minska kostnader på sikt, så jag är oerhört tacksam för att få den här chansen i Rågsved, avslutar Ametist.

Medlemmarna som är med och stödjer Juice Studios arbete i Rågsved är Einar Mattsson, Ikano Bostad, Stockholmshem, Svenska Bostäder, Familjebostäder och Fastighetsägarna Stockholm.

Ekonomisk läsförståelse

I samverkan med Handelshögskolan i Stockholm och House Of Finance (Sveriges nationella forskningscentrum för finansiell ekonomi vid Handelshögskolan) och i samtal med Kronofogdens Förebyggande sektion har Juice Studios utvecklat en föreläsningsserie i ekonomisk läsförståelse riktat mot barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden. Syftet är att minska skuldsättning och vräkningar, samt öka ekonomisk medvetenhet i socioekonomiskt utsatta områden.

Ekonomisk Läsförståelse fokuserar på konsumtionsbeteenden och lär individen att göra välgrundade ekonomiska val, och skapar ekonomisk trygghet och hållbarhet.

Målet är:
•  Minskning av den rådande överskuldsättningen inom målgruppen.
•  Minskat antal vräkningar.
•  
Minskad ungdomskriminalitet genom att motverka ekonomisk utsatthet.

•  Minskad otrygghet i bostadsområden och offentliga rum.
•  Ökad möjlighet till entreprenörskap och utbildning.