Vet du vad vi gör?

Tillsammans arbetar vi för ett ännu tryggare och trivsammare Rågsved.

Vi är våra medlemmar som tillsammans äger och förvaltar cirka 70 % av samtliga lägenheter och flerbostadshus i Rågsved. Arbetet är långsiktigt och bygger på ett nära samarbete med Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, polisen, andra myndigheter, Fastighetsägarna Stockholm och lokala aktörer så som föreningslivet.

Vet du hur vi gör det, hur vi är organiserade, vilka som kan vara medlemmar eller vad BID-inspirerad samverkan är?
Läs gärna mer om det och annat om verksamheten i vår FAQ.