Samverkan är viktigare än någonsin

Nyhetsbrev från Rågsveds Fastighetsägare.

Efter elva år av framgångsrik samverkan i Rågsved har vi med gemensamma krafter åstadkommit mycket. Samverkan är viktigare än någonsin och i Rågsved finns det gott om fina exempel på god samverkan och engagerade fastighetsägare.

Den tolfte årsstämman för Rågsveds Fastighetsägare hölls sedvanligt i Nya Rågsved Folkets hus och föregicks av ett seminarium där Anders Wahlqvist från Ikano Bostad berättade om framgångssagan kring isbanan i Rågsved. För tredje året i rad har Rågsvedsbor kunnat åka skridskor med tillgång till skridskoutlåning och skridskoskola helt utan kostnad. Läs mer om det här.

Vid årsstämman som du kan läsa mer om här, fick vi möjlighet att välkomna två nya styrelseledamöter Viktor Gärde från Sveafastigheter och Imran Raza från Svenska Bostäder.

Vårens trygghetsvandringar är genomförda. Samtliga i över lag fina områden där de anmärkningar som protokollfördes handlar om belysning som behöver kompletteras eller lagas, sly som behöver tas bort och klotter som behöver saneras.

Vi fortsätter att bevaka utredningen om obligatorisk BID och är engagerade i diskussionerna tillsammans med våra systerföreningar och Fastighetsägarna Sverige och Stockholm.

Platssamverkan fortsätter och inom ramen för det fortsätter bland annat mosaikverkstan där det nu är av Ikano Bostads miljöstationer som ska smyckas.

Tack medlemmar och samverkansparters för att vi tillsammans kan fortsätta att göra Rågsved till en ännu tryggare och trivsammare plats!

Läs gärna vårt senaste nyhetsbrev där du bland annat hittar verksamhetsberättelsen för 2023.

Trond Hannerstig
Vd, Rågsveds Fastighetsägare

Trond Hannerstig, vd Rågsveds Fastighetsägare

Samverkan för platsaktivering

Tillsammans med våra medlemmar stöttar vi civilsamhället på många olika sätt. Vi har initierat och startat stadsodlingar, mosaikverkstäder och arrangerar kreativa möten för Rågsvedsbor. Föreningen samordnar även förenings- och aktivitetsstöd. Här är några exempel på platsaktiveringar under 2024 som kan genomföras tack vare samverkan mellan fastighetsägare och civilsamhället.

platsaktivering

VALBORGSFIRANDE har genomförts på Perssons Betong i Rågsved sedan lång tid tillbaka. De senaste åren har Rågsved-Hagsätra Samhällsförening ansvarat för arrangemanget. Ladda ner inbjudan här.

RÅGSVEDSDAGEN är ett årligt åtkommande event och Rågsved-Hagsätra Samhällsförening planerar för fullt för denna dag som kommer att hållas på Rågsveds torg lördag den 24 augusti.

GOLFSKOLA FÖR TJEJER – Ikano Bostad med Anders Wahlqvist i spetsen har bjudit in tjejer i Rågsved, som behöver byta miljö och se andra möjlighet, att prova på golf på Ågesta Golfklubb. Ett mycket lyckat arrangemang där ungdomarna blir coachade av golfklubbens pro under fyra söndagar, två timmar per gång samt fritt spel på 9-hålsbanan. Ladda ner inbjudan här.

EKONOMISK LÄSFÖRSTÅELSE – Ametist Azordegan, ordförande för Juice Studios Stiftelse, kommer att genomföra en föreläsningsserie i så kallad ”Ekonomisk läsförståelse” för barn och unga i Rågsved. Insatsen ska motverka den rådande överskuldsättningen bland ungdomar samt stärka hushållens ekonomi.

RÅGSWAG MARKET kommer att arrangeras på Rågsveds torg i juni. Det är en marknad med underhållning, mat och loppis.

SKRIDSKOBANA MED SKRIDSKOUTLÅNING OCH SKRIDSKOSKOLA helt utan kostnad har genomförts för tredje året irad och vi hoppas att det blir ett fjärde till vintern

Välkomna till styrelsen Viktor och Imran

Vid årsstämman hade vi förmånen att få hälsa Viktor Gärde från Sveafastigheter och Imran Raza från Svenska Bostäder välkomna till styrelsen för Rågsveds Fastighetsägare.

Viktor och Imran

Kreativa träffar med Rågsveds Gröna gårdar

Rågsveds Fastighetsägare, arrangerar inom det långsiktiga arbetet Rågsveds Gröna Gårdar, workshops där medlemmarnas hyresgäster möts, fikar, umgås och skapar tillsammans.

Att möta sina grannar och att skapa tillsammans ger tillfälle till spontana samtal och nya bekantskaper. Det i sin tur skapar både trygghet och ökad trivsel.

En torsdag i månaden arrangeras träffarna kl. 17 i Allaktivitetshuset hos Svenska Bostäder på Gillerbacken 27 i Rågsved. På hemsidan finns mer information, årets kalendarium och löpande kompletteras med inbjudan till respektive träff.

Bjud gärna in era hyresgäster!

Läs om de kreativa träffarna här.

Verksamhetsberättelse 2023

Under 2023 fördjupades arbetet med platssamverkan. Det var särskilt viktigt med anledning av den allmänna ökade otryggheten i samhället, men också mot bakgrund av att Rågsved drabbades av händelser som skapat otrygghet bland medborgarna.

Den oroväckande samhällsutvecklingen visar att föreningens arbete är fortsatt angeläget för att fånga upp det engagemang som finns och för att skapa trygghet för de som bor och arbetar i Rågsved.

Vi kommer att fortsätta arbeta för ett tryggt och säkert Rågsved och i verksamhetsberättelsen för 2023 kan du läsa mer om vad vi åstadkom tillsammans förra året. Ladda ner verksamhetsberättelsen som pdf.

Boka in Trygghetsdagen i Rågsved den 5 september 2024

Den 5 september 2024 är det dags för årets Trygghetsdag i Rågsved. Boka redan nu in datumet i din kalender!

Trygghetsdagen i Rågsved har arrangerats av Rågsveds Fastighetsägare tillsammans med våra medlemmar, Stockholms stad, och polisen årligen sedan 2017.

Trygghetsdag

Tillsammans med boende och lokala samhällsbyggare stärker vi tryggheten och gemenskapen i Rågsved med fokus på de boendes miljö. Teman för trygghetsdagen har bland annat varit brandförebyggande information, krisberedskap, trygghetsinventeringar, platssamverkan, trygg utemiljö, trygg i hemmet, hälsa, grannsamverkan har varit ämnen under åren. Läs mer om Trygghetsdagen här.