Barnperspektivet – trygghetsvandring med barn

När Rågsveds Fastighetsägare bjöd in till ett seminarium om hur fastighetsägare kan få in barnens perspektiv i sitt arbete berättade Caroline Dahlbom, hållbarhetsstrateg hos Svenska Bostäder om om ett exempel från Svenska Bostäders arbete i Husby. Det resulterade i ett pilotprojekt med en trygghetsvandring med barn i samverkan med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och vår systerförening Fastighetsägare i Järva.

I detta arbeta var det 10-12 åringarna som var med och ungdomsledaren som kände barnen var ett stort stöd i arbetet. Utgångspunkten var ungdomsgården i Husby.
Initialt var Caroline och representanter från stadsdelen och fastighetsägarföreningen på ungdomsgården för att lära känna barnen och berätta vad man gör på ett fastighetsbolag, stadsdelsförvaltningen och en fastighetsägarförening.

Caroline Dahlbom, hållbarhetsstrateg hos Svenska Bostäder.

– Vi bjöd in dem till vår värld och de bjöd in oss till deras. Det var en relativt lång process innan och efter själva trygghetsvandringen, berättade Caroline.

Syftet var att skapa tillit och förtroende gentemot barnen, samt att öka förståelsen kring koncept trygghetsvandring.

Delaktighet och trygghet

De hade bland annat workshops för att samtala kring begreppen delaktighet och trygghet, hur känns trygghet, i vilka situationer känner barnen sig trygga och mindre trygga. Utifrån dessa resonemang fick barnen välja ut två platser i sitt närområde där en symboliserar trygghet och den andra en plats där de känner sig mindre trygga. Dessa platser utgjorde sedan rutten för vandringen som barnen var delaktiga i att besluta.

För att jämna ut maktbalansen mellan vuxen och barn var ambitionen under vandringen att barnen skulle vara i numerärt överläge och att det vuxna som gick med höll sig i bakgrunden för att inte påverka barnens upplevelser i för stor utsträckning. Med barnen gick ungdomsledaren och protokollföraren.

Trygghetsvandringen resulterade i några konkreta aktiviteter vilka har tagits vidare till berörda aktörer för åtgärd. Som en del i processen har återkopplingen till barnen varit viktig. Dels genom att stämma av protokollet och om barnen håller med om synpunkterna som noterats, dels återkopplat vilka åtgärder som går att genomföra, hur och när, samt vilka vi inte har rådighet över och varför.

Koncept trygghetsvandring med barn

Caroline berättar att det just nu pågår en modellutveckling där målsättningen är att koncept trygghetsvandring med barn ska konceptualiseras med förhoppningen om att trygghetsvandring för barn ska vara lika lättillgängligt som trygghetsvandring för vuxna. Ett verktyg för fastighetsägare och andra aktörer med rådighet i en stadsdel att använda för att att inkludera barnen.

– Vandringen tog en halvtimme, vilket kanske var lite för lång tid för barnen att hålla fokus. Samtidigt var barnen med att besluta rutten och det var vissa platser de ville att vi skulle inkludera. Kanske skulle vi ha verklighetsförankrat med barnen innan och gemensamt beslutat att vi skulle ha delat upp vandringen i två delar. Det tar vi med oss till nästa gång, resonerar Caroline.

– Det är en ynnest att få se barn växa med ansvaret, när de förstod att vi på riktigt var där för att lyssna på dem och deras röster och synpunkter är viktiga för oss, avslutar Caroline

Vill du veta mer om detta pilotprojekt, hör av dig till Caroline Dahlbom: caroline.dahlbom@svenskabostader.se

Här kan du läsa en artikel om trygghetsvandringen i Husby. 

Stadens arbete med barnrättsfrågan

Under seminariet talade även Lina Lundström är barnombudsman i Stockholms stad, hennes roll är att stötta och driva barnrättsarbetet i staden. Lina berättade om stadens barnrättsarbete som du kan läsa mer om här.

Linda Lundström - barnombudsman Stockholms stad, Caroline Dahlbom - hållbarhetsstrateg Svenska Bostäder, Bo Strömvall - Svenska Bostäder, Lotta Vidén - tf vd Rågsveds Fastighetsägare.
Linda Lundström - barnombudsman Stockholms stad, Caroline Dahlbom - hållbarhetsstrateg Svenska Bostäder, Bo Strömvall - Svenska Bostäder, Lotta Vidén - tf vd Rågsveds Fastighetsägare.