Platssamverkan Rågsved

I veckan har stadsdelen skickat ut samhällsinformation till hushåll och företag i Rågsved. Där beskrivs bland annat Platssamverkan Rågsved som är ett samarbete mellan flera olika offentliga och lokala aktörer för att utveckla Rågsved.

Platssamverkan startades för att öka tryggheten, förbättra samverkan och skapa förutsättningar för boende och verksamma i Rågsved att påverka utvecklingen i stadsdelen. Visionen för platssamverkan är att ”Rågsved är en trygg och attraktiv stadsdel i en dynamisk storstad full av möjligheter. Våra barn och ungdomar har framtidstro och lyckas i skolan. Alla flickor, pojkar, kvinnor och män som bor i stadsdelen lever ett självständigt liv och kan röra sig fritt och tryggt både i och utanför hemmet. Rågsved utvecklas i dialog med de som bor och verkar i stadsdelen.”

Genom att lyssna på varandra och arbeta tillsammans kan vi göra rätt saker, mer av det som är bra och åtgärda det som inte fungerar. Platssamverkan är ett samarbete mellan Stockholms stad, lokalpolisen Farsta-Vantör och Rågsveds Fastighetsägare.

Fokus på trygghet

Torsdag 14 september, kl. 15:00-18:00 genomförs Trygghetsdagen i Rågsved på Rågsveds torg. Under eftermiddagen får du ta del av information om vad olika aktörer gör för ett tryggare Rågsved med fokus på utemiljö, trygg i hemmet och en trygg uppväxt. Du får också inspiration och information om hur du kan engagera dig för att utveckla Rågsved tillsammans med andra.

Läs mer om vad som händer i Rågsved i det informationsblad som stadsdelsförvalningen skickat ut till hushåll och företag i Rågsved denna vecka.