Elva år av framgångsrik samverkan i Rågsved

Den tolfte årsstämman för Rågsveds Fastighetsägare genomförd. Det innebär elva genomförda år av framgångsrik samverkan i Rågsved.

Rågsveds Fastighetsägares tolfte årsstämma hölls i Nya Rågsveds Folkets hus. Som vanligt förgicks stämman av lunchmingel där medlemmarna hinner samtala och utbyta erfarenheter och ett seminarium. I år var Anders Wahlqvist från Ikano Bostad inbjuden, eller Walle som vi känner honom, eller Bror som han kallas av de många ungdomar han stöttar och ställer krav på.

Isbanan i Rågsved – samverkan när den är som bäst

Anders berättade om framgångssagan kring isbanan med, skridskoutlåning och skridskoskola helt utan kostnad för Rågsvedsbor som bedrivs i Rågsved. Det som började i liten skala med åtta par skridskor är nu tre år senare en aktivitet för hundratals Rågsvedsbor varje vecka tack vare samverkan mellan fastighetsägare, idrottsföreningar och stadsdelen. Du kan läsa mer om det här.

Han berättade även om Ikano Akademin som tar emot lokala praktikanter och feriearbetare och stöttar ungdomar i att komma ut i arbetslivet. Här kan du läsa mer om Ikano Akademin.

Därefter var det dags för årsstämman som på ett skickligt sätt leddes av Bo Strömvall, Svenska Bostäder. Magnus Ljungqvist, Stockholmshem arbetar i valberedningen tillsammans med Golan Kaki, Familjebostäder. Magnus gick igenom valberedningens arbete och berättade att det är en glädje att kontakta tilltänkta styrelse och höra hur gärna de är med i styrelsen och hur viktigt de tycker att föreningens arbete är.

Helene Engholm, Svenska Bostäder och Rebecca Rubin, Sveafastigheter avtackades då de lämnar både Rågsved och styrelsen. Vi fick också välkomna Viktor Gärde, Sveafastigheter och Imran Raza, Svenska Bostäder som nya styrelseledamöter.

Därefter hölls det konstituerande mötet av Jonas Schneider som omvaldes till föreningens ordförande.

2024 års styrelse

Ordförande: Jonas Schneider, Familjebostäder
Ordinarie ledamöter:
Katrin Behdjou Arshi, Fastighetsägarna Stockholm
Anders Kjellqvist, Micasa
Stefan Hager, Ikano Bostad
Ludvig Striem, Einar Mattsson
Maryanne Vardy, Stockholmshem
Viktor Gärde, Sveafastigheter
Imran Raza, Svenska Bostäder

Suppleanter:
Jan Lomaeus, SISAB
Torbjörn Falksund, Stockholm Parkering

Adjungerande:
Anders Carstorp, Stadsdelsdirektör, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
Kommunpolisen