En intensiv vår i Rågsved

Det har varit en intensiv vår i Rågsved både för föreningen och även för mig som utöver min ordinarie roll som projektledare i föreningen dessutom fått möjligheten att arbeta som tf vd under Trond Hannerstigs föräldraledighet det första halvåret av 2023.

Återigen har vi arrangerat en mosaikverkstad, denna gång i samarbete med Ellevio vars nätstation ska smyckas och Remakebolaget som drivit verkstaden i den lokal som stadsdelsförvaltningen sett till att verkstaden fått möjlighet att husera i. Det har varit en välbesökt och uppmärksammad verkstad där Rågsvedsbor fått möjlighet att lära sig ett konsthantverk, lära känna sina grannar och påverka utemiljön i Rågsved. Invigning av detta kommer att ske den 28 september.

Lotta Vidén, projektledare, Rågsveds Fastighetsägare

Föreningens arbete Rågsveds Gröna gårdar är en kreativ mötesplats för alla Rågsvedsbor som bland annat är engagerade i stadsodlingarna vid Ervallakroken och Störvardalen. Under våren kom dessutom de kreativa torsdagsträffarna igång igen efter uppehåll på grund av Covid. Dessa har varit välbesökta och genomförts i Stockholmshems Dialoglokal genom projektledare Sofia Rydergårds försorg. Till vardags är hon trädgårdsmästare hos Ikano bostad.

Vi har också deltagit på Rågsvedsdagen tillsammans med stadsdelsförvaltningen och polisen. Där vi träffade Rågsvedsbor och pratade om platssamverkan.

Trygghetsvandringar har genomförts hos våra medlemmar Svenska Bostäder, Ikano och Familjebostäder. Föreningen har även deltagit i en trygghetsinventering på utvalda platser i och omkring centrum i samverkan med stadsdelen, trafikkontoret, fältassistenter och polisen.
Barnkonventionen som nu är lag innebär ett större fokus på barnperspektivet och vi arrangerade en insiktsträff under våren där Lina Lundström, barnombudsman i Stockholms stad berättade om stadens barnrättsarbete. Caroline Dahlbom, hållbarhetsstrateg hos Svenska Bostäder berättade om ett exempel från Svenska Bostäders arbete med ett pilotprojekt om innebar en trygghetsvandring med barn i samverkan med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och vår systerförening Fastighetsägare i Järva.

Vi har genomfört vårens trygghetsvandringar där våra medlemmars arbete med en trygg och trivsam utemiljö är tydlig. Vi är också i full gång med planeringen av Trygghetsdagen som äger rum den 14 september.

Jag är glad för att jag fick möjligheten att vikariera för Trond detta halvår, det har varit roligt, intressant och lärorikt. Jag vill även passa på att hälsa Trond välkommen tillbaka. Och även hälsa alla medlemmar och samverkanspartner en riktigt härlig sommar.

Efter semestrarna ses vi igen och fortsätter vår viktiga samverkan för ett tryggare och trivsammare Rågsved.
Lotta Vidén
Projektledare Rågsveds Fastighetsägare