Fokus 2024

Barnperspektivet och våld i nära relation kvarstår som viktiga fokus när vi planerar arbetet för 2024. Arbetet med en tilltalande utemiljö vill vi fortsätta med i Rågsved. Det kan ske bland annat genom samordningen av mosaikverkstan som fortsätter nästa år. Liksom fortsatt utveckling av stadsodlingsplatserna i samverkan med odlarna och stadsdelen och de kreativa mötena för Rågsvedsbor. Även arbetet inom Platssamverkan fortgår där föreningen har en viktig roll att företräda medlemmarna. Och den omtyckta Trygghetsdagen planeras för åttonde året tillsammans med stadsdelen och polisen 2024. Det var några av punkterna vi skrev ner i förslaget till nästa års verksamhetsplan.

Fyra systerföreningar

Nu har vi haft vår årliga gemensamma verksamhetsplanering tillsammans, Fastighetsägare i Järva, Hässelby-Vällingby Fastighetsägare, Skärholmens Fastighetsägare och Rågsveds Fastighetsägare. Det är inspirerande att träffas, utbyta erfarenheter och diskutera vad vi kan utveckla tillsammans och var och en för sig.

Trygga trappan

I år fick vi dessutom en förhandspresentation av BRÅ-rapporten med en utvärdering av Trygga Trappan i Skärholmen. Intressant läsning som vi hoppas att vi snart kan sprida till våra medlemmar.

Vad kan vi utveckla tillsammans

Den viktigaste gemensamma diskussionspunkten var vad vi kan utveckla tillsammans och hur vi kan hitta synergier i att vi är fyra systerföreningar med samma grundmål – att våra stadsdelar ska vara trygga, tillgängliga och trivsamma.
Arbetet känns än mer angeläget med den nuvarande utvecklingen när det gäller gängkriminaliteten som drabbar hela samhället. Samtidigt har vi lite olika förutsättningar som är intressanta att diskutera och utbyta erfarenheter kring. Det vi framför allt kommer att fortsätta att göra tillsammans är att vår gemensamma strategi för kunskapsspridning. Utredningen om obligatorisk BID är också något vi gemensamt bevakar och engagerar oss i.